Vẽ bậy về đoạn kết của Trầm Chu

Nhân vừa đọc xong Trầm Chu, cảm thấy không muốn làm gì đọc gì khác nữa, lấy viết chì ra vẽ đại vài nét minh quạ cho khúc gần cuối bộ truyện.

Cuộc đời tui rồi sẽ đi về đâu đây, còn gặp được anh công nào như Cố Trầm Chu, thụ nào như Hạ Hải Lâu nữa ko… T_T

Advertisements

5 thoughts on “Vẽ bậy về đoạn kết của Trầm Chu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s