Vẽ tiếp PN5 của Trầm Chu

Đọc mấy PN của Trầm Chu mà tay chân rụng rời hết à, tui muốn vẽ vẽ vẽ anh Cố của tui, anh Hạ iu zấu của tui ❤

Advertisements

2 thoughts on “Vẽ tiếp PN5 của Trầm Chu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s