Chân dung Sở Hàn Y Thanh, nữ thần trong lòng tui <3

Sở Hàn Y Thanh, người phụ nữ với bộ óc siêu phàm & trí tuệ tuyệt vời, sao chị có thể viết ra được những bộ truyện làm chấn động tâm hồn em đến thía T_T

Advertisements

3 thoughts on “Chân dung Sở Hàn Y Thanh, nữ thần trong lòng tui <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s