List đam mỹ thụ sủng công sắp đọc

 

Anh anh anh bảo bảo tâm lý khổ – Vân Thượng Gia Tử (đang edit) ĐÃ ĐỌC

Ảnh đế thị ngoại tinh nhân – Lâm Tiểu Dạng

Ái tình khi trá sư – Cố Sở

Ẩn hình nhân đích 101 chủng dụng đồ – Lâm Tiểu Dạng

Chất Tử – Tinh Khiết

Chính Thanh – Ủy Quỷ Ô Y

Chung Thân Thành Tựu – Biên Tưởng

Chuyên nghiệp phẫn diễn – Cố Sở (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Cương Thi Vương Gia – Thi Hoa La Phạm (kinh dị, edit hoàn)

Dã cẩu tuần dưỡng chỉ nam – Lương Thiền (trung khuyển thụ)

Dã nhi quân ba – Mễ Liễu Cá Miêu (chậm nhiệt, dưỡng thành, lưu manh trung đội trưởng công x quật cường trung khuyển dã hài thụ, hỗ công

Dĩ thân tương hứa – Úy Tiểu Lam (si tình thụ, thụ sủng công, đang edit)

Dữ táo bạo công tương xử đích 99 chủng phương pháp – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ)

Dưỡng thành – Phù Đồ (ngụy phụ tử niên thượng T_T)

Đại Thúc Thân Ái – Nhi Ngã Tri Đạo (đang edit) ĐÃ ĐỌC

Đi ngươi vạn người mê ngực bình tổng thụ – Nhiễm Nha (ngược tra thụ, trung khuyển thụ)

Đô Thị Đức Lỗ Y – Đao Bất Lưu Nhân (vạn vật mê công)

Đừng nháo, ngươi không phải công lược mục tiêu – (tổng công 1×3)

Hiện Đại Hậu Cung – Tiểu A Ca (đa thụ, edit hoàn)

Hoạt Trứ (Sống sót) – Quỷ Sửu (vẫn để đó chưa đọc bởi vì ngụy phụ tử, mình có rào cản tâm lý đv phụ tử T_T, edit hoàn)

Hồ Ly cơ bắp yêu phải ta – Nguyệt Lương Thiên Uyên (mỹ công trung khuyển si hán tráng thụ)

Hồi Đầu – Vô Huyền ĐÃ ĐỌC

Kết – Mộc Lăng Tử Hiên (mạt thế, thụ truy công, bàn tay vàng)

Khi Boss đổi vận – Tư Hương Minh Nguyệt (đang edit)

Khi sư chỉ nam – Luân Hãm (nhân thê thụ, nhiều thịt)

Khoái xuyên chi tiểu công bất thị nhất điều cẩu – Ôn Gia Cửu Công Tử (si tình thụ, thụ bám dính công, link QT)

Khô mộc phùng thâm – Ma Lạt Năng (sư đồ luyến, niên thượng, thụ truy công, trung H, công bị động co vòi, thụ dứt khoát quyết đoán)

Kiếm Sắc – Tử Vũ Nguyệt Diên

Kiến sắc khởi ý – Phong Tử Mao (ôn nhu cố chấp si hán thụ, nhiều H) ĐÃ ĐỌC

Kiều Đại Bài – Quỷ Sửu (sủng thụ??????)

Kỳ ba vương tử tổng tưởng đái ngã hồi gia – Ngả duy thánh kỵ đoàn – Mạc Vọng (Dị giới, si hán thụ)

Lạc tại võng trung – Nhất Đao Hoàng Tuyền (nhược công cường thụ)

Linh Tuyền Sơn Trang – Trường Qua Nhất Họa (mềm công x ương ngạnh băng sơn trung khuyển thụ)

Lưu Thủy Kim Triêu – Tinh Khiết ĐÃ ĐỌC

Ma đầu đến đây ăn kẹo – Thập Nhất Đích Ảnh Tử (thụ sủng công nhiều hơn một chút, edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Manh Đồ – Cam Quất Nịnh Mật

Nam bằng hữu thị cá thụ tô chẩm yêu bạn! Súy liễu bái! – Sơn U Quân (cố chấp trung khuyển bám dính chồng thụ, hỗ sủng) ĐÃ ĐỌC

Nam thần phòng lang nhật ký – Nguyệt Lương Thiên Uyên (cổ xuyên kim, vạn nhân mê mỹ cường công x si hán tráng thụ)

Ngã hỉ hoan thượng liễu nhất cá túng hóa – Biệt Tiều Bất Khởi Nội Khố (công không chủ động, thụ đặc biệt chủ động, thụ truy công, công được sủng) tên tác giả bựa thiệt =)))) chớ xem thường quần lót ^^

Ngự quỷ hữu thuật – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)

Ngữ Thanh – Tần Quân (trung khuyển nhân thê thụ, ngụy huynh đệ niên thượng) ĐÃ ĐỌC

Phi Chính Quy Đích Luyến Ái – Nhất Bôi Tửu Lương (đa thụ, đang edit) ĐÃ ĐỌC

Phong lưu + Nhân vi ngã ái nhĩ – Thiếu Gia (ngụy nhược công, trung khuyển cường thụ, ngược thụ không ngược công, chủ nô, thụ hơi hơi tự ti) ĐÃ ĐỌC

Quân như Tử Kỳ – Bán Bộ Vũ (có hướng đa thụ, trung khuyển cường thụ, thụ sủng công)

Sinh hoạt ủy viên – Lâm Tiểu Dạng (thụ siêu tiện haha)

Sơ động phàm tâm – Cam Quất Nịnh Mật (tiểu bạch nhược công x trung khuyển băng sơn thụ, thiếu nữ hệ công)

Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ, edit hoàn)

Sủng Thượng Quân Hạ – Nhi Ngã Tri Đạo ĐÃ ĐỌC

Tam Cá Nam Nhân Nhất Đài Hí – Liễu Linh Nhi (đa thụ)

Tâm tưởng sự thành sự vụ sở – Diệp Du Du (ngụy vô CP)

Thành Vi Nhất Chích Miêu Đích Nam Nhân Nhĩ Thương Bất Khởi – Call me Thụ

Thân Ái Đích – Quỷ Sửu (ngược công????)

Thoại đề nam thần – Lâm Tiểu Dạng (hệ thống, vạn nhân mê mỹ công x ngạo kiều si hán thụ, thụ truy công)

Thời Không Xuyên Toa Cơ – Khinh Bạc Đích Giả Tượng (vạn nhân mê công)

Thú vương liệp nhân – Tinh Khiết (thụ truy công)

Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y

Thượng tiên gia đích tiểu lại quy – Nguyệt Lương Thiên Uyên

Thùy đô tưởng thưởng ngã nam bằng hữu – Hàn Môn Nha Đầu (chủ thụ, trung khuyển thụ)

Tịch Mịch An Nhiên – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán

Tiểu hầu gia ngộ long ký – Giang Dương (thụ truy công?, edit hoàn)

Tòng đầu khai thủy – Diệp Du Du ĐÃ ĐỌC

Trò chơi săn thụ – Tạo Chúc Cầu Minh (đa thụ, thụ quỳ liếm quỳ bò =)), link)

Trọng sinh chi nhất kiến chung tình – Diệp Du Du

Trọng sinh chi phiên nhiên hối ngộ – Tạo Chúc Cầu Minh (thụ truy công, thụ sủng công, trung khuyển thụ, toàn văn có 3cp đều là thụ quỳ liếm công) ĐÃ ĐỌC

Trọng sinh hồi khứ niết tử na kỷ chích mã nghĩ – Ngụy Thận (ngược não tàn thụ, đổi thụ)

Trùng sinh chi dị trang – Minh Tranh (nữ trang công, niên hạ, thụ sủng công truy công, trung khuyển thụ, thụ mắng ko chạy đuổi ko đi)

Trùng sinh chi Hạ Tuyền (Hạ Tuyền sống lại) – Hiền Thị Tiểu Thất (niên hạ, si hán thụ, đang edit)

Trùng sinh chi tiểu gia ngã hỉ hoan – Mặc Phong Thần (nhị hóa muộn tao ngạo kiều mảnh mai công x phúc hắc chiếm hữu dục cường nhân thê thụ, thiếu nữ hệ công)

Trùng Tộc Quật Khởi – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)

Trước có bệnh kiều sau có quỷ – Nhất Bôi Tửu Lương  (tâm thần si hán thụ, khủng bố -___-)

Tuần phục sư tử đích phương pháp – Phong Lưu Thế (ấm áp, BDSM văn, tự nguyện, ngụy nhược công, trung khuyển bán manh M thụ)

Tử Bàn Tử – Quỷ Sửu (đang edit)

Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã – Hữu Nhân Vô Phẩm (thụ sủng công??? edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Vãn Hồi – Phi Sát (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Xao động – Xác Đạn  ĐÃ ĐỌC (bộ này rõ ràng là công sủng thụ)

Xuyên đáo vũ hiệp thế giới tố hoàng đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

Advertisements

7 thoughts on “List đam mỹ thụ sủng công sắp đọc

 1. Bộ Hoạt trứ của Quỷ sửu khá hay :)) khuyến khích nên đọc, mác cha con nhưng anh cha hơn anh công có mấy tuổi thôi, cô đọc đi, sủng công chuẩn, đọc đi cô ạ.

  Bộ Dị giới điền viên phong tình là một bộ hỗ sủng, :)) và sủng công hơn, tôi đọc nó bởi vì nó khá là hợp gu tôi, bộ này tác giả sủng cả công và cả thụ, hơn nữa nó khá yên bình, không có nhiều sóng gió, nếu cô định đọc thì nên chọn thời gian nào mà cô chán đời hay là suy sụp ấy, đọc sẽ rất tốt.

  Còn 1 số bộ nữa tôi đã từng đọc, có gì tôi nhớ lại rồi sẽ khuyến khích cô. 😀 😀 😀

  Liked by 1 person

  • ồ tui nghía bộ đó lâu rồi haha, sợ niên hạ mà cha con nuôi nữa nên hơi dội, nếu cô nói thế thì tui yên tâm đọc ngay 😀
   Bộ Dị giới tui cũng nghĩ là sủng công hơn vì tui coi list 4 bộ cô làm là tui nhắm mắt lao vào liền =)), đang cày Dâm thú chi Quế Hoa, sau đó đến Ngự quỷ hữu thuật ❤
   Nếu cô nhớ ra bộ nào định đề cử thì giới thiệu tui liền nha, cám ơn cô nhìu nhìu hehe ❤

   Like

 2. Chung tiên sinh đích phiền não thì tôi nghĩ cô có thể đọc được, bộ nè thụ tôi cảm thấy trung khuyển tàm tạm, thực ra không phải là bé có gì đó này nọ, bé ngoan, làm việc nhà, nghe lời anh công, bất chấp để ở cạnh anh, còn rất nhiều đêm lén lút đến nhà anh để làm tình trong tối. (đoạn này là do bé bị anh công khuyên về ở nhà làm hòa với gia đình bé, bé đc người nhà đồng ý với điều kiện phải ở nhà 1 tháng thì mới đc cho phép gả cho anh công)

  Còn anh công ở trong truyện này tôi thấy ko ưng lắm. Thực ra với một người đàn ông từng trải và lớn tuổi, có lòng vị tha, thèm khát tình cảm thì tôi thấy tác giả miêu tả tâm lý và hành động của anh rất tốt. Anh rất người lớn, rất giàu tình cảm, biết quan tâm và suy nghĩ cho bé thụ, và bé rất ngoan, rất nghe lời anh. Mẫu hình của anh thực sự cũng khá giống mẫu hình của một người đàn ông lý tưởng ngoài đời đó. Cô đọc sẽ khá thích cái tình cảm yên bình trong chuyện nè. Không có hố cũng chả có mìn để lọt. Chẳng qua tôi ko ưng lắm vì gu của tôi là mấy anh công bá đạo chà bá chứ không phải tuýp tình củm, vị tha. Hị hị 😀 😀 😀 cô nên đọc.

  Liked by 1 person

  • Cám ơn cô đã review nhé, nghe cô kể mà t thấy hợp gu nè, thích truyện cuộc sống đời thường gần gũi và công cũng… bình thường luôn, thật ra công thế nào tui cũng thích hết hehe
   .

   Like

 3. 1. bộ Ái tình khi trá sư: Đọc ok thím ạ. Công kiểu xuyên để ngược tra thụ ấy. Chả yêu bố con thằng thụ nào đâu, có cả đống trái tim bên lề. Cuối phần thì cho thằng thụ sống khổ 1 đời ha ha ha.
  2. Dưỡng thành Phù Đồ: tất cả những bộ của Phù Đồ tôi đọc ấy đều ngược thụ ha ha ha. Còn bộ này thì thụ được công nhận nuôi từ bé, nhận nuôi nói thế chứ công chả lo chả nuôi thụ gì đâu. Thụ thì dính công như sam ấy. Cuối truyện công vẫn chả yêu thụ, có thụ thì cứ bám sống bám chết lấy công thôi :)))))))
  3. Đại thúc thân ái: Tôi ko đọc được vì ko phải type của tôi. Nhưng đoạn cuối cảm giác công sủng thụ nhiều hơn. Hơi ngán.
  4. Đậu má, tôi muốn bóc phốt bộ này lâu rồi Luận phản phái đích thác ngộ diễn dịch phương thức – Mộ Thiều Thất. Đậu xanh, công sủng thụ từ đầu đến cuối, ừ thì có thằng thụ trung khuyển nhưng tính nó cứ tửng tửng thế đếu nào ý. Mà công sủng thụ ghét ko tả đc rồi. Cuối truyện thụ còn đam công 1 nhasttttttttttttttttttt. Tác giả viết là do thụ bị khống chế. Đậu xanh :)))))))) Nếu xin lỗi là xong chuyện thì cảnh sát để làm cảnh hả?????
  5. Khi boss đổi vận Bộ này cũng chả khác bộ trên lắm, dù gì thì công vẫn bảo vệ thụ và xu hướng sủng thụ tăng lên mặc dù 1 phần do lợi dụng thụ. Nhưng đọc thấy kiểu ta bắt đầu hứng thú với ngươi rồi thật là….
  6. Bộ phỉ thúy tinh: rất nhiều người recommend bộ này, nhưng đọc có 3 bộ đọc dài dài dài lắm rồi mà kiểu thụ là ko được tự nhiên ấy, xong hại công suốt ngày phải lo cho thụ. đọc đã ức cmn chế rồi. Cái phần trên cũng lê thê nhiều chương, thôi cố đọc tiếp, đoạn công khẩu giao cho thụ cạn cmn lời. Lướt xuống phần cuối bảo thụ hi sinh công các kiểu ấy được 1 đoạn ngắn ti tí. Ây da, cứ khẩu nghiệp thế này chác tôi xuống địa ngục chắc rồi.
  7. Thâu long chuyển phương nghe nói phiên ngoại phản công :)))))) tôi ko thuộc team phản công.
  8. Thân ái đích: chả hiểu sao ngày xưa thích đọc. Thụ làm khổ công hơi nhiều. Công EQ thấp rồi maf thằng thụ cứ làm trò con bò xong thuương tâm bỏ đi.
  Thực ra định review mấy bộ thím chưa đọc cơ mà thấy mấy bộ tôi bị hố nên review mấy bộ đó luôn, dài như này chắc hôm nào đó review luôn trên nhà tôi cho xong, mà tôi lười quá

  Liked by 1 person

  • Trời huhu đau lòng quá, cám ơn thím nhiều nha, cái list này tui lưu lại hồi năm ngoái lúc mới biết đến đam mỹ á, lâu rồi tui cũng chưa xem lại ko ngờ nhiều bom mìn hầm hố chông gai đến thế T_T. Bây giờ sau 1 năm đọc đam tui chỉ coi truyện công ko yêu thụ hoặc ít yêu thôi. Phản công cũng té luôn, giờ tui cũng ko chịu nổi phản công, đại lôi á…
   Nhìn lại ko hiểu sao có những bộ hồi đó tui chịu được T_T.
   Tui cứ tưởng Mộ Thiều Thất là hỗ sủng của chủ công ai dè thụ khống trá hình à, thật vc huhu
   Cám ơn thím đã cảnh báo nha 😦

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s