List QT

Ái mộ đoạt thủ giả [nhanh xuyên] – Tinh Lưu Doanh Quang (hệ thống, xuyên nhanh, coi từ tg 6 ngược thụ)
Ái tình khi trá sư – Cố Sở (hồn xuyên, du hí, tra công, 2 thụ)
Ảnh đế thị ngoại tinh nhân – Lâm Tiểu Dạng (ngốc manh ET ảnh đế công)
Ánh trăng trùng điệp – Minh Tranh (chủ công, mất trí nhớ công, si tình bị khùng thụ)
Ấm đông – Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch (Hắc bang BOSS công X si tình trung khuyển thụ, niên thượng dưỡng thành)
Ẩn hình nhân đích 101 chủng dụng đồ – Lâm Tiểu Dạng (đầu gỗ công, không tự nhiên si hán thụ, thụ truy công)
BÁ ĐẠO TỔNG TÀI MANG CẦU CHẠY (kiều thê công x tổng tài thụ)
Bá đạo tổng tài yêu phải ta – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Bác sĩ nhanh cứu cứu ta nhi tử – Phương Truật (hiện đại, võng phối, cường cường)
Bạch Đồ Khanh hoan vô biệt Thời – Vân Tận Hoan
BẠCH NGUYÊN KỶ – NHẤT ĐAO HOÀNG TUYỀN (nhược cường, đa thụ, CP vô định)
Bài đoạn nhân sinh – Túy Sơ Cuồng (từng thế giới công đều tra)
Bản năng (trùng tộc) (nhược công, dâm đãng dụ công x si hán thụ, H)
Bạn trai shamate của ta – Hữu Nhân Vô Phẩm (cuối cùng công nhận thụ nhưng không yêu thụ, thụ truy công, thầy trò niên thượng) – ĐÃ ĐỌC
BĂNG NHÂN THẾ GIA — THI LA HOA PHẠM (nhược công, thụ truy công, công lùn hơn thụ, niên hạ)
Bitch( tổng công) – Thanh Tân (nhược công, hướng NP kết vô CP)
Bồ đề đăng – Minh Triều Tiểu Tùng Thụ (Ma đầu mỹ công x phúc hắc giả heo ăn lão hổ thụ, manh công
Bưu hình hồ ly ái thượng ngã – Nguyệt Lương Thiên Uyên (mỹ cường, si hán thụ, thụ sủng công)
Cả đời hoang đường mãn viện quang
Ca sĩ – hiện đại, giới giải trí, thụ truy công, thụ sủng công, nhuyễn manh ca sĩ công x nhị hóa chế tác âm nhạc thụ, niên hạ, ấm áp sinh hoạt điềm văn, HE. ĐÃ ĐỌC
Các ngươi hiểu, tiểu điềm điềm – Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp
Cách vách – giới giải trí tiểu tam thượng vị ký (nhược công, H, thụ nhún công)
Cao ngạo Cố Minh Ngọc – Ủy Quỷ Ô Y
Cầu mà không được – Hiện đại, vô tình công, trước ngược thân công, sau ngược tâm thụ.
Chất Tử – Tinh Khiết (mỹ cường, phúc hắc manh công x trung khuyển cường thụ)
Chỉ lưu công khí mãn càn khôn – Nhất Chi Minh Nguyệt
Chính là sủng ngươi – Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ, thụ rất sủng công, công cũng yêu thụ)
Chính Thanh – Ủy Quỷ Ô Y (cha con nuôi, niên hạ, si hán tổng giám đốc chiếm hữu dục cường thụ)
Chó săn
Chuyên nghiệp phẫn diễn – Cố Sở (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
Chuyên nghiệp tra công nhất bách niên – Callme Thụ (NP, tổng công)
Có thể hay không hảo hảo ca hát – Phương Truật (Đế vương công âm đại thần công x Phong lưu công âm tử hồng thụ)
CÔNG LƯỢC MORIARTY CHÍNH XÁC PHƯƠNG THỨC – Đáp Án Lược [TỔNG ĐỒNG NHÂN] (cường cường, ôn nhu công si tình ngoan độc thụ)
Công thành – Tra Tra Tiểu Thanh Niên (chủ công, niên hạ, võng phối, thụ sủng công)
Cùng bá đạo tổng tài đàm luyến ái? – Lý Truyền Ngôn
Cùng ngươi đạp khắp sơn hà – Thất Giác Sơn
Cung tâm vi thượng – Đường Chi Hoàng Nhi (mỹ cường, cổ xuyên kim)
Cự tinh tại lộ thượng – Quân nhị đại ngôi sao công x tổng tài kim chủ thụ. – ĐÃ ĐỌC
Cực dạ – Hàn Đông Nhập Hạ [Tống]
Cương Thi Vương Gia – Thi Hoa La Phạm (kinh dị, edit hoàn)
Cữu Cữu! Tiết chế điểm – Hiện đại, cao H, cữu chất niên hạ, ngọt văn.
Cửu trọng xuân sắc chi thế như nước với lửa – Thất Chi Tang Du (công khống hướng, thụ tô thận nhập)
Cửu trọng xuân sắc chi vô sầu nhưng giải – Thất Chi Tang Du (Bình phàm si tình thụ cùng cường đại bình tĩnh công ngược luyến tình thâm, thiên công hướng)
Cứu viện hỏa tuyến
Dân quốc cựu sự – Hắc Sắc Địa Bản (tổng công, vạn nhân mê công, hướng NP)
Demon and Angel – Nhất Đao Hoàng Tuyền
Dĩ thân tương hứa – Úy Tiểu Lam (si tình thụ, thụ sủng công, đang edit)
Dị thế bị công lược hằng ngày(NP) – Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp
Diễn kỹ đế – Lâm Tiểu Dạng
DÙNG SINH MỆNH ĐANG LÀM SỰ TÌNH – Thái Thúc Tuấn (hệ thống, nhanh xuyên, thụ sủng công)
Dữ quang đồng trần – Lý Truyền Ngôn
Dữ táo bạo công tương xử đích 99 chủng phương pháp – Hắc Sắc Địa Bản (cấm dục vạn nhân mê công, đa thụ)
Dưỡng thành – Phù Đồ (ngụy phụ tử niên thượng T_T) – ĐÃ ĐỌC
Đại sư huynh luôn cứu ta – Diệp Du Du (trung khuyển thụ)
Đại Thúc Thân Ái – Nhi Ngã Tri Đạo (đang edit) ĐÃ ĐỌC
Đánh giá chí thượng – Koncae
Đăng thiên – Bổn Bổn 8368 (nữ trang cố chấp công x trung khuyển tướng quân thụ, HE)
Đầu thu (nhược cường ngọt sủng, tiểu quan công, tướng quân thụ)
Đẩy ngã nhân sinh người thắng – Bán Bộ Vũ (hệ thống xuyên nhanh, tra công, cam tề)
Đi ngươi vạn người mê ngực bình tổng thụ – Nhiễm Nha (ngược tra thụ, trung khuyển thụ)
Địa cầu cùng địch già
ĐINH TỬ TRA HỘ – Cách Bích Gia Đích Mao Mao (nhanh xuyên, hệ thống, tra công)
Đóa thiếu đích mạt thế sinh hoạt – Nhất Đao Hoàng Tuyền (tổng công NP, thụ sủng công)
ĐOÀN DIÊN KHÁNH KÍ SỰ – Xuân Thu Đàm
Đô Thị Đức Lỗ Y – Đao Bất Lưu Nhân (vạn vật mê công)
ĐỖI VƯƠNG GIÁ ĐÁO – Vô Diêu Khả Y
Đời căn bản không tra (nhanh xuyên) – Đới Nhãn Kính Đích Miêu
Đừng cho ta tỉnh – Thiên Kha, chủ thụ, công khống nặng, công ngoại tình, công oánh thụ như con không đẻ
Đừng nháo, ngươi không phải công lược mục tiêu – Lâm Tấn Tấn (tổng công 1×3)
Đương tô thụ hậu cung có lý trí – Thiên Thành Vô Ngôn (diện than ngốc manh sát thủ công X phong lưu trung khuyển quái đạo thụ)
Giá khanh đa đích hệ thống
Giá thị nhất cá ngụy trực nam chân khổ bức công bị bất đoạn bảng giá hựu bị “cứu” đích cố sự – Khanh Lâm Lâm
GIẢI THUỴ BÀO HỆ LIỆT – Hữu Nhân Vô Phẩm
HÀN DỤC – Biên Lộ
Hành tẩu mạt thế vạn nhân mê – Cố Sở
Hảo hữu luôn có điều ngoài ý muốn – Lạn Vĩ Đại Thần Côn
Hắc Nê Ba – Tư Đại Thụ☆Yuantree (thẹn thùng mỹ công, ôn nhu bao dung ẩn nhẫn thụ, thụ sủng công, hỗ sủng)
Hằng ngày đoạn ngắn tử – Tàn Hồng Quân – ĐÃ ĐỌC
HỆ THỐNG CHI BÁN TIẾT THÁO HÀNH TRÌNH
HỆ THỐNG CHI ĐẨY NGÃ NGHỊCH CP
Hiện Đại Hậu Cung – Tiểu A Ca (đa thụ, edit hoàn)
Hiệu Trưởng Hùng Tử Cấp S Của Trường Quân Đội – Du Kích Đội Đồ Đằng
Hoạt Trứ (Sống sót) – Quỷ Sửu (vẫn để đó chưa đọc bởi vì ngụy phụ tử, mình có rào cản tâm lý đv phụ tử T_T, edit hoàn)
Hồ Ly cơ bắp yêu phải ta – Nguyệt Lương Thiên Uyên (mỹ công trung khuyển si hán tráng thụ)
HỒ TAM GIA – Cựu Chương
Hồi Đầu – Vô Huyền ĐÃ ĐỌC
Hôm nay công khí tràn đầy như trước – Nhất Chi Minh Nguyệt
Hôm nay ta lại chảy nước miếng – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Hồn quan giả thanh – Vạn Cảnh Thành Không (chủ công, Ôn nhuận linh hồn mỹ nhân công X bạn bè tốt anh em trung khuyển thụ, thụ sủng công)
Hùng hài tử liền phải ngược – Ủy Quỷ Ô Y
Hữu kịch bản nga thân – Tửu Ý Trường An (hệ thống, mau xuyên, tổng công)
Kết – Mộc Lăng Tử Hiên (mạt thế, thụ truy công, bàn tay vàng)
Khi Boss đổi vận – Tư Hương Minh Nguyệt (đang edit)
Khóa ngọc lan
Không Có Đuôi Hồ Ly – Cổ đại, linh dị thần quái, hắc hóa đoạn vĩ hồ ly công x trung khuyển cường tráng lão hổ thụ.
Không gian chi tù ái
Không ngừng trọng sinh nam nhân
Không tồn tại nhà giam
Kiếm Sắc – Tử Vũ Nguyệt Diên ??? Cấm dục công. lưu manh thụ, tu chân
Kiến sắc khởi ý – Phong Tử Mao (ôn nhu cố chấp si hán thụ, nhiều H) ĐÃ ĐỌC
Kiều Đại Bài – Quỷ Sửu (không biết sủng công hay không??????)
Kiêu ngạo và thấp hèn – Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch (chủ thụ, quỳ liếm thụ, cường công, SM, hỗ sủng)
KIM BÀI KHÓ GIỮ – HỮU NHÂN VÔ PHẨM
Kỳ ba vương tử tổng tưởng đái ngã hồi gia – Ngả duy thánh kỵ đoàn – Mạc Vọng (Dị giới, si hán thụ)
Là ai cắt đứt ta tử lộ – Biên Lộ
Lả lơi ong bướm – Mạc Đạo An
LÀ NAM SỦNG CÒN LÀ CẤM LUYẾN – Tạo Chúc Cầu Minh
Lạc tại võng trung – Nhất Đao Hoàng Tuyền (mỹ nhược công cường thụ, np, thụ sủng công)
Làm bậy – Noãn Dương Thiển Niệm
Lam nhan khuynh thế ( tổng công, np)- Linh Hạ T Độ
Lão chim cút tốt đẹp mùa xuân
Lăn
Lê hoa dần muốn mê người mắt
Liên quan với người yêu đột nhiên thay đổi hình tượng chuyện này
Linh Tuyền Sơn Trang – Trường Qua Nhất Họa (mềm công x ương ngạnh băng sơn trung khuyển thụ)
LUẬN CÙNG HỆ THỐNG QUYẾT ĐẤU KHA THI TÍNH (Mau xuyên, ngược tra, đổi thụ, vô cp)
Luận nam phụ xử lý nam chủ thượng vị khả thi tính – Thẩm Gia Đại Viện (thổ tào công, manh công, hài ngọt)
Luận nhược công tính tất yếu
Lừa tâm – Cổ trang, ám vệ công, hoàng thượng thụ.
Lưu thủy chương
Lưu Thủy Kim Triêu – Tinh Khiết – ĐÃ ĐỌC, trung khuyển tráng thụ, tú tài công x người hầu thụ
Ly hợp – Nam Phu Nhất Chích (đổi thụ, thụ chính quy si hán, niên thượng cường công)
Ma đầu đến đây ăn kẹo – Thập Nhất Đích Ảnh Tử (thụ sủng công nhiều hơn một chút, edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
MA QUÂN HỆ THỐNG – Thương Tại Sênh
Manh Đồ – Cam Quất Nịnh Mật, hiện đại, đệ tử lạnh nhạt công x lão sư YD thụ
Mạt thế chi cũ thế tân thế
Mau xuyên nhân sinh như hí – Quy Linh Tái Sinh
Mau xuyên tra công hệ thống – Soái Liệt Thương Khung
Máy chế tạo siêu sao – Cố Sở
Miêu chủ tử (ngạo kiều nãi miêu công x dân công tháo hán thụ)
Miêu tiên tại thượng – Mộ Thiều Thất (ngạo kiều mỹ nhân mèo x đôn hậu si tình trung khuyển chó, hỗ sủng)
Miêu yêu xuống núi dạo chơi – Quang Minh Vĩnh Hằng
MỖI LẦN QUAY ĐẦU ĐỀU THẤY TÌNH ĐỊCH ĐANG CƯỜI
Mỗi ngày đi học đều sẽ thu được không hiểu ra sao thư tình [ Hắc rổ ]
Mối tình đầu chi ái thượng ngươi – Thụ Động Mật Ngữ (thụ sủng công, nhân thê thụ, công có hài tử, có cảnh thụ bỏ đi nhưng công không tìm, thụ tự quay về)
Một con tiểu biểu tạp công tiến hóa sử
Một hữu nhân hội ái thượng thần – Đam mỹ_1vs1,đoản văn, thụ truy công – ĐÃ ĐỌC
Nam bằng hữu thị cá thụ tô chẩm yêu bạn! Súy liễu bái! – Sơn U Quân (cố chấp trung khuyển bám dính chồng thụ, hỗ sủng) ĐÃ ĐỌC
NAM CHỦ DĨ CÔNG THÀNH DANH THỤ- Loan Loan Sử Thi
NAM CHỦ LÀ MỘT BỨC HỌA – CÁP TÔ LẠP
Nam Phi -Lâm Tiểu Dạng – Cổ trang, quý nhân công x đế vương thụ, tiểu bạch thận nhập.
Nam phối nghịch tập chi lộ – Tàn Hồng Quân (hệ thống mau xuyên, tra công trung khuyển thụ, không ngược công, vô CP)
Nam phối yếu nghịch tập – Thượng Tịch Mạch
Nam thần chỉ nam – mau xuyên – Thông Thông Nhất Phiến (tra công x trung khuyển thụ, quỷ súc thụ, vô CP)
Nam thần điều nghiên nhật ký – Nhất Dương Lai Phục (tinh tế, nam thần công x si hán thụ)
Nam thần khí tràng hai mét tám – Lược Quá Minh Nguyệt
NAM THẦN PHÒNG LANG NHẬT KÝ – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Nam thần phòng lang nhật ký – Nguyệt Lương Thiên Uyên (cổ xuyên kim, vạn nhân mê mỹ cường công x si hán tráng thụ)
Này liền xuyên việt (Xuyên không, dị thế, thụ tuy công, thụ sủng công, sinh tử văn, HE) – ĐÃ ĐỌC
Năm xưa cảnh cũ – Bạc Tửu Thanh Ôn
Ngải y
Ngày đêm không thôi [ tổng công ]
Nghịch CP đích thế giới chi lữ – Lạc Cổ
Nghịch tập chi hí tình – Yến Tuy Tề Quang
Nghịch tập chủ nhân – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Ngoài ý muốn hiệu ứng [ Chung cực một nhà / tuyệt đối darling ]
Ngoạn ngẫu xuyên việt công ty – Duy Ái Na Nại Nguyệt Nhi
Ngộ phi thăng trát ký – Tàn Hồng Quân (công tô, ngón tay vàng, thụ truy công, thụ sủng công)
Ngu Thanh – ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, nhân thú, 1×1, ôn nhu phu nô đạo sĩ thụ x biệt nữu tạc mao xà yêu công, thụ sủng công, HE.
NGỤY THẲNG NAM CÔNG KHỔ BỨC CỐ SỰ
Nguyên soái là lang vương – Vân Mộng Kim Triêu (thâm tình thụ)
Nguyệt minh còn như cũ dung nhan – Vô Diêu Khả Y (cổ kiếm ĐN, thụ truy công, hỗ sủng)
Ngự quỷ hữu thuật – Phong Hưởng Vân Tri Đạo
Ngữ Thanh – Tần Quân (trung khuyển nhân thê thụ, ngụy huynh đệ niên thượng) ĐÃ ĐỌC
Ngươi là của ta tiểu công trúa sao? – Nhất Bôi Tửu Lương
Ngươi nam chủ này, có độc – Lý Truyện Ngôn
NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU THÍCH ĂN CHÁO LOÃNG
Nhà ta nhân vật phản diện họa phong bách biến – Mộ Thiều Thất
NHÀ TA TIỂU THỤ THẬT DÍNH NGƯỜI
Nhanh xuyên tra công hệ thống – Soái Liệt Thương Khung
Nhân ngư cát cát
NHÂN SINH NGƯỜI THẮNG BỒI DƯỠNG HỆ THỐNG – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Nhân sinh phải có tân nếm thử – Bán Nguyệt Thần Quang (đổi thụ, thụ chính quy trung khuyển si tình)
Nhân thú thịnh yến – Quân Như Hí Ngôn [ Tổng công ]
Nhất chi xuân – Diệp Nhuyễn
Nhất định là bị nhân vật phản diện thầm mến – Mặc Địch (Mang thù tâm ngoan công VS si hán liếm liếm liếm thụ)
Nhất định văn hoang một trăm năm – Cửu Thập Cửu Tra
Nhất đổ khuynh tình – Diệp Tiểu Tịch (chủ thụ, niên thượng đại thúc công, thụ truy công, thụ lúc đầu tra sau biến trung khuyển, công ôn nhu biến ngạo kiều)
Nhất hào công lược – Lý Truyền Ngôn (tổng công, tra công)
NHẤT KIẾN TRUNG KHUYỂN – LÂM TIỂU DẠNG
Nhất thế vinh sủng – Diệp Du Du, cổ trang, nhược công, thụ sủng công lên trời
Nhược công cũng là công
Nhược công, thật sự nhược công – Si Nhân Lộ Quá (tập hợp đoản) – ĐÃ ĐỌC
Niết bàn
Nii-san đại nhân là cái tra ( Huynh đệ + hắc rổ )
Ninh ca – Kha Lan Tinh Không
Nói Dối
Núi đó tháng kia trạm gác ấy – Tiểu Dã Thú / Tiểu Gia Bất Thị Thụ
PHẢN XUYÊN GIẢ LIÊN MINH- Tỉnh Oa Bất Ngôn Hải
Phi Chính Quy Đích Luyến Ái – Nhất Bôi Tửu Lương (đa thụ, đang edit) ĐÃ ĐỌC
Phi hàn
Phong bạch ký thu
Phong lưu + Nhân vi ngã ái nhĩ – Thiếu Gia (ngụy nhược công, trung khuyển cường thụ, ngược thụ không ngược công, chủ nô, thụ hơi hơi tự ti) ĐÃ ĐỌC
Phù sênh kỷ sự – Tá Đan Nô
Phúc hắc y sư màu hồng phấn sinh hoạt – Công Đảng Nhục Khống (cao H, nhược công cường thụ)
Phúc quốc – Hòa Miểu – Diện mạo bình phàm họa thủy hắc liên hoa công ( Thẩm ngọc ) x bệnh kiều hung tàn thụ ( Hàn Cẩn )
Phương Dung Thiên Hạ – Loạn Cuồng Sinh (nhược công, niên hạ, thụ sủng công)
Phương thức chính xác trở thành nam phối hợp cách – Lâm Tấn Tấn
Pokemon chi diện than 囧 thần – Call me Thụ
Quả hồng nhũn – Thu Thiên Tại Thời
Quay đầu, si tình chờ đợi
Quân giáo S cấp hùng tử hiệu trưởng – Du Kích Đội Đồ Đằng
Quân như Tử Kỳ – Bán Bộ Vũ (có hướng đa thụ, trung khuyển cường thụ, thụ sủng công)
QUỶ ĐUỔI – CỰU MỘNG NHƯ TÍCH
Rổ đồ ngọt – Cố Sở
RƠI VÀO TRONG LƯỚI – NHẤT ĐAO HOÀNG TUYỀN – ĐÃ ĐỌC
Sackville tri kỷ tiểu sủng vật – Tiêu Hiểu 慐 (thụ sủng công, ngọt)
SẤN HƯ NHI NHẬP – Minh Tranh – ĐÃ ĐỌC
SINH HOẠT ỦY VIÊN – LÂM TIỂU DẠNG
Sinh tồn du hí – Qủy Súc Chi Danh
Sơ động phàm tâm – Cam Quất Nịnh Mật (tiểu bạch nhược công x trung khuyển băng sơn thụ, thiếu nữ hệ công)
Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ, edit hoàn)
Sủng Thượng Quân Hạ – Nhi Ngã Tri Đạo – nam sủng công, đế vương thụ
Ta chỉ muốn làm tốt một hacker – Lạc Phong Cô Tịch
Ta cùng vai chính thù sâu như biển [ Nhanh xuyên ] – Tinh Lưu Doanh Quang
Ta họa tác
Ta não động
Ta như vậy đều là tại ngươi – Phương Truật (phú nhị đại giả đứng đắn si hán thụ)
Ta tu tiên chỉ dựa vào miệng – Call Me Thụ
Tạ Yến – Cllcoper (chủ công, đổi thụ, thụ cq si tình thầm mến trung khuyển)
Ta yêu ngươi là đủ rồi
TẠI HẠ CÔNG HAI, CÓ GÌ PHẢI LÀM SAO
Tam Cá Nam Nhân Nhất Đài Hí – Liễu Linh Nhi (hiện đại, 1 công 3 thụ) ???
TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH SỰ VỤ SỞ (ngụy vô CP)
Thả đạo vô thường – Bình Sơn Lan
Thanh Khiết Công – tra công, ngược thụ, quá trình NP, kết cục bất định
Thành ngược tra văn tra công [ nhanh xuyên ] – Lý Truyền Ngôn
Thanh thành chi lữ (Xuyên không, Np (1×2), Thanh triều, thụ sủng công, HE)
Thành Vi Nhất Chích Miêu Đích Nam Nhân Nhĩ Thương Bất Khởi – Call me Thụ
Thảo căn vương gia tướng công môn – Lệ Mộ Huyết Lan
Tháp ngà voi Ma Vương
Thân Ái Đích – Quỷ Sửu (sinh tử, ngược thụ
THẦN CỐT VƯƠNG TỌA
Thất thông ôn nhuận công tình yêu
Thấu cốt hương – lưu thương khúc thuỷ ca nhất khuyết (thần y công x sát thủ thụ)
THEO ĐUỔI KHÔNG BỎ – 5 Dịch
Thế giới thị nhĩ đích hoang ngôn – Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên – Link 1 – Link 2
Thi khủng chứng chữa khỏi ký – Mạc Vọng (thụ sủng công)
Thiên vị
Thiếu nữ công mùa xuân
THOẠI ĐỀ NAM THẦN – Lâm Tiểu Dạng (hệ thống, vạn nhân mê mỹ công x ngạo kiều si hán thụ, thụ truy công)
Thời không lữ hành giả – Diệp Du Du
Thời Không Xuyên Toa Cơ – Khinh Bạc Đích Giả Tượng (vạn nhân mê công)
THÚ LIỆP THỜI ĐẠI
Thu Ngộ Hoa Khai – Hiện đại, linh dị thần quái, ngọt văn. ĐÃ ĐỌC
Thú nhân chi dị thế khai hoang (Xuyên không, thú nhân, thụ truy công, trung khuyển thụ, thụ sủng công, HE)
THỤ TÔ ĐẠI LOẠN ĐÔN – Lược Qua Minh Nguyệt
Thú vương liệp nhân – Tinh Khiết (Xuyên việt, mang theo hệ thống game, thú nhân, thụ truy công, trung khuyển thụ, sinh tử văn, HE)
Thùy đô tưởng thưởng ngã nam bằng hữu – Hàn Môn Nha Đầu (chủ thụ, trung khuyển thụ)
Thư sinh Thường Ứng Cửu (Cao H)
Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y, thụ truy công, đế vương thụ, CP phụ BE
Thượng tiên gia tiểu lười Quy – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Tịch Mịch An Nhiên – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán, thụ truy công, thụ sủng công, lãnh đạm công x chí kiên nhân thê thụ
Tiêu diệt tình địch hữu hiệu nhất biện pháp – Lâm Tiểu Dạng
Tiếu Hoài – Manh nhược cường đích lạc tương (cao lãnh ác liệt mỹ tra công x nam thần cường công, công không yêu thụ)
Tiếu khán thịnh thế phồn hoa khai – Hoa Nhàn Nhàn
Tiểu Lý Gia Bút Ký Bản tác phẩm (chủ công nhược cường, cao H, 3P)
Tiểu sư phó
Tình Địch Quan Hệ – Đoản văn, song khiết, ngốc manh công x da mặt mỏng tiểu dụ thụ, sân trường, thụ thầm mến, thụ truy công, 1×1.
Tình địch, Lâu Lan nữ vương – Mộng Y 1 (Thụ truy công si tình thụ luyến thi phích công)
Tinh Tế Điểu Nhân – tương lai, thú nhân, sinh tử, thụ là chim, băng sơn nhân thê thụ.
TINH TẾ MANH THẦN – LÂM TIỂU DẠNG
Toàn Bộ Lạc Đều Muốn Sinh Con Với Ta – Xuyên việt, thú nhân, nam  nam thế giới, bộ lạc thần kỳ, sinh tử, ngọt sủng.
Tòng đầu khai thủy – Diệp Du Du, ĐÃ ĐỌC, tuyệt vờiiiiii, có cảnh thụ quỳ gối trước nhà công 2 ngày cầu xin công quay lại
Tối cường ngôn linh sư – Lệ Cửu Ca
Tổng mạn chi ta thân hữu là BOSS
Tổng tài nuôi trong nhà tham tiền – Dục Bạc Hoan (công khống, thụ sủng công)
Tổng tiến công nhân thiết rất có vấn đề
Tơ liễu theo gió nguyệt quý hồng
Trà cam – Sơn U Quân (thâm tình sủng nịch thụ)
Tra công bất quỵ thiểm(NP)
Tra công tiến hóa thủ sách – Hắc Sắc Địa Bản
Tra thần chi lộ – Tàn Hồng Quân (Chủ công công khống, mau xuyên, khôngngược công)
Trang bức cái mao cầu a – Bắc Minh Huyễn Thế (tính tình nóng nảy công vs ngoan độc thụ)
Tráng sĩ! Nê cấu liễu (Xuyên việt, cổ đại, mĩ cường, tráng thụ, thụ truy công, trung khuyển thụ, thụ sủng công, HE)
Trẫm nhi tử là mặt than – Khâm Bạch (ngụy phụ tử, thụ sủng công)
Triều làm người mộ làm thi – Ngô Bối Thương Thử
Trò chơi săn thụ – Tạo Chúc Cầu Minh (đa thụ, thụ quỳ liếm quỳ bò =)), link) – ĐÃ ĐỌC
Trọng sinh ảnh thị cự tinh – Thương Tại Sanh
Trọng sinh chi bị ép làm công – Triệu Diệp
Trọng sinh chi nhất kiến chung tình – Diệp Du Du – ĐÃ ĐỌC
Trọng sinh chi phiên nhiên hối ngộ – Tạo Chúc Cầu Minh (thụ truy công, thụ sủng công, trung khuyển thụ, toàn văn có 3cp đều là thụ quỳ liếm công) ĐÃ ĐỌC
TRỌNG SINH PHÂN LIỆT – MINH TRANH
Trúc mã thỉnh cút đi – Diên Trầm
Trùng sinh chi dây dưa – Yến Tuy Tề Quang
Trùng sinh chi dị trang – Minh Tranh (nữ trang công, niên hạ, thụ sủng công truy công, trung khuyển thụ, thụ mắng ko chạy đuổi ko đi) – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi đối thủ – Tống Ương (thụ truy công, thụ dùng cúc hoa híp công)
Trùng sinh chi Hạ Tuyền (Hạ Tuyền sống lại) – Hiền Thị Tiểu Thất (niên hạ, si hán thụ, đang edit)
Trùng sinh chi mật quán nhân sinh – Xuân Phong Nghi Thủy Oa
Trùng sinh chi ngưu lang – Cố Trường Tuyệt – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi nhất đại ảnh đế – Tọa Hoài (công tô bàn tay vàng, thụ sủng công)
Trùng sinh chi phóng sinh – Lâm Trĩ – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi ta muốn – Khuynh Như Cố
Trùng sinh chi tam quan ngươi làm sao vậy – Ngô Bối Thương Thử
Trùng sinh chi thâm tỉnh băng – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi tiểu gia ngã hỉ hoan – Mặc Phong Thần (nhị hóa muộn tao ngạo kiều mảnh mai công x phúc hắc chiếm hữu dục cường nhân thê thụ, thiếu nữ hệ công)
Trùng sinh chi trung khuyển lai tập – Lâm Tiểu Dạng
Trùng sinh tinh tế nam thần – Vô Uyên Khả Thu
Trùng Tộc Quật Khởi – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)
Trước có bệnh kiều sau có quỷ – Nhất Bôi Tửu Lương  (tâm thần si hán thụ, khủng bố -___-) – ĐÃ ĐỌC
Trường mộng thiên niên [Mau xuyên] – Quy Linh Tái Sinh – Vạn nhân mê công
Tu chân chi nhân vật phản diện nhật ký- Đóa Nhã (Diễn viên công x đại boss ca ca thụ, ca ca mắc bệnh đệ khống)
Tu chân lô đỉnh – Lưu Ly Túy (cao H, np, tổng công)
Túy sơn hà – Cần Uyên
Tử Bàn Tử – Quỷ Sửu (đang edit)
Tư lan đế á đích thiếu niên – Nhất Đao Hoàng Tuyền(thụ sủng công,nhược công,HE)
Tư lệnh và trung khuyển – Sơn U Quân (trước ngược công sau ngược thụ)
Tử mộ sinh
Tử thần bãi công hậu – Hoa Khúc Đạo Bán
Tử Thần bị sủng tiểu nhược công
Tương du tầm lương nhân – Lư Thượng Thiêm
Tương lai tám ngàn năm (Cao H, tổng công, NP, tương lai)
Tướng sư tái lâm – Hắc Sắc Địa Bản – ĐÃ ĐỌC
Tường thiên hậu cung quan thiên hạ ( nhất công đa thụ , H) – Lạc Vũ Phiêu Linh
Úc tản vu vong – Bán Dạ Trảo Lão Thử
Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã – Hữu Nhân Vô Phẩm (thụ sủng công??? edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
Ước pháo thảo thượng tướng làm sao bây giờ – Đội du kích đồ đằng (cao H, tinh tế)
Vai Chính Luôn Muốn Cướp Cơ Duyên Của Ta – Thiển Lạc Như Tuyết (xuyên nhanh, thụ truy công)
Vạn nhân mê công xin ngươi vào cục – Tự Lý
Vạn tái nhất xuân thu – Nhất Bôi Tửu Lương (Tu chân, mĩ công x mĩ thụ, băng sơn thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE)
Vân trung quang – Phương Truật (chủ gánh hát cấm dục tô công x thiếu gia nhà giàu 2 hàng thụ)
Vệ trang trưng vũ (Xuyên việt, đoản, cổ đại, nam thần mĩ nhược công x trung khuyển thụ, HE ?)
Vị diện lữ giả [ Tổng công ] (full 110 chương)
VỊ ỨNG NHÀN – HẮC DẠ YÊU (đa thụ, mỹ cường, thụ sủng công, mỹ thực, xuyên không)
Vừa vào mộng – Hạ bộ (Cao H, NP, Tổng công)
Xao động – Xác Đạn  ĐÃ ĐỌC (bộ này rõ ràng là công sủng thụ nhưng mà thụ độc chiếm)
Xuân tình nồng xử bạc
Xuyên đáo vũ hiệp thế giới tố hoàng đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết
Xuyên nhanh chi bán que diêm nam hài
Xuyên nhanh chi bình tĩnh vây xem – Quang Minh Vĩnh Hằng
Xuyên qua nhà có quỷ hút máu
Xuyên việt chi hãn mãng – Quỷ Sửu (Xuyên việt, thú nhân, sinh tử văn, thụ truy công, thụ sủng công, HE)
Xuyên Việt Dị Giới Chi Đậu Bỉ Dã Nhân – tao nhã vũ lực trị cao si hán tà mị vương tử thụ ^^, thụ sủng công, nhược công cường thụ.
Xưng vương – Bộ Tiện
Yêu cảnh – Bổn Bổn 8368
Yêu nghiệt tra công X thâm tình trung khuyển thụ
Advertisements

22 thoughts on “List QT

 1. Bộ Hoạt trứ của Quỷ sửu khá hay :)) khuyến khích nên đọc, mác cha con nhưng anh cha hơn anh công có mấy tuổi thôi, cô đọc đi, sủng công chuẩn, đọc đi cô ạ.

  Bộ Dị giới điền viên phong tình là một bộ hỗ sủng, :)) và sủng công hơn, tôi đọc nó bởi vì nó khá là hợp gu tôi, bộ này tác giả sủng cả công và cả thụ, hơn nữa nó khá yên bình, không có nhiều sóng gió, nếu cô định đọc thì nên chọn thời gian nào mà cô chán đời hay là suy sụp ấy, đọc sẽ rất tốt.

  Còn 1 số bộ nữa tôi đã từng đọc, có gì tôi nhớ lại rồi sẽ khuyến khích cô. 😀 😀 😀

  Liked by 1 person

  1. ồ tui nghía bộ đó lâu rồi haha, sợ niên hạ mà cha con nuôi nữa nên hơi dội, nếu cô nói thế thì tui yên tâm đọc ngay 😀
   Bộ Dị giới tui cũng nghĩ là sủng công hơn vì tui coi list 4 bộ cô làm là tui nhắm mắt lao vào liền =)), đang cày Dâm thú chi Quế Hoa, sau đó đến Ngự quỷ hữu thuật ❤
   Nếu cô nhớ ra bộ nào định đề cử thì giới thiệu tui liền nha, cám ơn cô nhìu nhìu hehe ❤

   Like

 2. Nguyệt Ánh

  Chung tiên sinh đích phiền não thì tôi nghĩ cô có thể đọc được, bộ nè thụ tôi cảm thấy trung khuyển tàm tạm, thực ra không phải là bé có gì đó này nọ, bé ngoan, làm việc nhà, nghe lời anh công, bất chấp để ở cạnh anh, còn rất nhiều đêm lén lút đến nhà anh để làm tình trong tối. (đoạn này là do bé bị anh công khuyên về ở nhà làm hòa với gia đình bé, bé đc người nhà đồng ý với điều kiện phải ở nhà 1 tháng thì mới đc cho phép gả cho anh công)

  Còn anh công ở trong truyện này tôi thấy ko ưng lắm. Thực ra với một người đàn ông từng trải và lớn tuổi, có lòng vị tha, thèm khát tình cảm thì tôi thấy tác giả miêu tả tâm lý và hành động của anh rất tốt. Anh rất người lớn, rất giàu tình cảm, biết quan tâm và suy nghĩ cho bé thụ, và bé rất ngoan, rất nghe lời anh. Mẫu hình của anh thực sự cũng khá giống mẫu hình của một người đàn ông lý tưởng ngoài đời đó. Cô đọc sẽ khá thích cái tình cảm yên bình trong chuyện nè. Không có hố cũng chả có mìn để lọt. Chẳng qua tôi ko ưng lắm vì gu của tôi là mấy anh công bá đạo chà bá chứ không phải tuýp tình củm, vị tha. Hị hị 😀 😀 😀 cô nên đọc.

  Liked by 1 person

  1. Cám ơn cô đã review nhé, nghe cô kể mà t thấy hợp gu nè, thích truyện cuộc sống đời thường gần gũi và công cũng… bình thường luôn, thật ra công thế nào tui cũng thích hết hehe
   .

   Like

 3. 1. bộ Ái tình khi trá sư: Đọc ok thím ạ. Công kiểu xuyên để ngược tra thụ ấy. Chả yêu bố con thằng thụ nào đâu, có cả đống trái tim bên lề. Cuối phần thì cho thằng thụ sống khổ 1 đời ha ha ha.
  2. Dưỡng thành Phù Đồ: tất cả những bộ của Phù Đồ tôi đọc ấy đều ngược thụ ha ha ha. Còn bộ này thì thụ được công nhận nuôi từ bé, nhận nuôi nói thế chứ công chả lo chả nuôi thụ gì đâu. Thụ thì dính công như sam ấy. Cuối truyện công vẫn chả yêu thụ, có thụ thì cứ bám sống bám chết lấy công thôi :)))))))
  3. Đại thúc thân ái: Tôi ko đọc được vì ko phải type của tôi. Nhưng đoạn cuối cảm giác công sủng thụ nhiều hơn. Hơi ngán.
  4. Đậu má, tôi muốn bóc phốt bộ này lâu rồi Luận phản phái đích thác ngộ diễn dịch phương thức – Mộ Thiều Thất. Đậu xanh, công sủng thụ từ đầu đến cuối, ừ thì có thằng thụ trung khuyển nhưng tính nó cứ tửng tửng thế đếu nào ý. Mà công sủng thụ ghét ko tả đc rồi. Cuối truyện thụ còn đam công 1 nhasttttttttttttttttttt. Tác giả viết là do thụ bị khống chế. Đậu xanh :)))))))) Nếu xin lỗi là xong chuyện thì cảnh sát để làm cảnh hả?????
  5. Khi boss đổi vận Bộ này cũng chả khác bộ trên lắm, dù gì thì công vẫn bảo vệ thụ và xu hướng sủng thụ tăng lên mặc dù 1 phần do lợi dụng thụ. Nhưng đọc thấy kiểu ta bắt đầu hứng thú với ngươi rồi thật là….
  6. Bộ phỉ thúy tinh: rất nhiều người recommend bộ này, nhưng đọc có 3 bộ đọc dài dài dài lắm rồi mà kiểu thụ là ko được tự nhiên ấy, xong hại công suốt ngày phải lo cho thụ. đọc đã ức cmn chế rồi. Cái phần trên cũng lê thê nhiều chương, thôi cố đọc tiếp, đoạn công khẩu giao cho thụ cạn cmn lời. Lướt xuống phần cuối bảo thụ hi sinh công các kiểu ấy được 1 đoạn ngắn ti tí. Ây da, cứ khẩu nghiệp thế này chác tôi xuống địa ngục chắc rồi.
  7. Thâu long chuyển phương nghe nói phiên ngoại phản công :)))))) tôi ko thuộc team phản công.
  8. Thân ái đích: chả hiểu sao ngày xưa thích đọc. Thụ làm khổ công hơi nhiều. Công EQ thấp rồi maf thằng thụ cứ làm trò con bò xong thuương tâm bỏ đi.
  Thực ra định review mấy bộ thím chưa đọc cơ mà thấy mấy bộ tôi bị hố nên review mấy bộ đó luôn, dài như này chắc hôm nào đó review luôn trên nhà tôi cho xong, mà tôi lười quá

  Liked by 1 person

  1. Trời huhu đau lòng quá, cám ơn thím nhiều nha, cái list này tui lưu lại hồi năm ngoái lúc mới biết đến đam mỹ á, lâu rồi tui cũng chưa xem lại ko ngờ nhiều bom mìn hầm hố chông gai đến thế T_T. Bây giờ sau 1 năm đọc đam tui chỉ coi truyện công ko yêu thụ hoặc ít yêu thôi. Phản công cũng té luôn, giờ tui cũng ko chịu nổi phản công, đại lôi á…
   Nhìn lại ko hiểu sao có những bộ hồi đó tui chịu được T_T.
   Tui cứ tưởng Mộ Thiều Thất là hỗ sủng của chủ công ai dè thụ khống trá hình à, thật vc huhu
   Cám ơn thím đã cảnh báo nha 😦

   Like

 4. Linh

  Đa tạ đa tạ chủ nhà a. Mị công khống a, tìm mà toàn thụ các kiểu mà không có ngược lại công các kiểu a tìm mãi tìm mãi đúng nhà r ❤

  Liked by 1 person

 5. Du

  Cá nhân mk khá thích Khi boss đổi vận. Truyện này là hỗ sủng, mà công ban đầu chăm lo cho thụ là âm mưu tính toán hết…. Hơn nữa mk thích thụ phải dựa vào công =))))))) Mặt khác, thụ rất hay ghen, tính độc chiếm cao, mk thích nhất đoạn thụ phát hiện ra công là đại ma đầu nhg mà lại chỉ lo cay cú về mqh giữa công và sư muội. Chốt lại, đề cử.

  Liked by 1 person

  1. Cám ơn bạn đã đề cử nha iu quá, mình đang thời kỳ tâm như tro tàn vì bị giẫm vô số lôi, nhìn đam mà ám ảnh luôn ó, giờ chỉ cầu không ngược công với không lôi đại chúng là hạnh phúc rồi. May bộ này đc edit khỏi phải đọc QT hí hí ❤

   Like

 6. Bớ cô Đoan sao cô lại pụp phát biến mất bỏ anh em bơ vơ trên mặt trận wattpad thế ahuhu? Không có nhà cô tôi biết dạt vào đâu tránh lôi né hố, chống lại giông tố ngoài kia huhu. Quay lại đi mờ *tay Nhĩ Khang*

  Liked by 1 person

   1. Dzee tôi bám càng cô luôn và ngay rồi iêu quớ. Cbn nó đứa nào report cô, con tiện nhân tiện thụ nào hừ hừ. Thế là truyện cô up nhà cũ bay hết rồi sao khóc chít chít

    Liked by 1 person

 7. Truyện Ái cùng thường là hỗ sủng, thiên sủng công á chị. Kiếp trước thụ yêu thằng thanh mai trúc mã, tỏ tình bị từ chối nên cưỡng nó, nó ôm hận bắt cóc rồi định nổ súng bắn thụ, tưởng chết ai ngờ công nhảy ra chết thay. Trước khi chết xin thụ chăm sóc người nhà mình và nói “ta yêu ngươi” với thụ. Thụ chết tâm không yêu thằng trước nữa mà ước gì có thể bù đắp cho công. Thu trọng sinh. Kiếp này công yêu thầm em gái Thụ, Thụ hiểu lầm công yêu mình nên bảo công dọn đến nhà thụ ở chung, công thì tưởng thụ đang giúp mình, đến nhà có nhiều cơ hội gặp em gái thụ hơn. Ở chung lâu dần thụ yêu công, chìu chuộng hết mực (nấu ăn, làm việc nhà, cắt móng tay cho công). Một hôm công uống rượu, xảy ra qhê ngoài ý muốn với thằng bạn, công kể ra và sr thụ, quyết định dọn đi. Sr 1 hồi lồi ra công yêu em gái thụ. Sau đó 2 người làm hòa, ở chung, công dần yêu thụ, tự ti mình không xứng với thụ nên bỏ đi. Thụ đi tìm rồi làm hòa… thụ truyện này rất cường rất yêu công, ai ăn hiếp công đều bị thụ xử đẹp hết. Chỉ lôi công khống ở chỗ 1 lần giận nhau, công sợ thụ, không còn tự nhiên như xưa nên thụ bỏ về nhà mẹ ở 3 tháng. Thằng em công bênh thụ bảo công đi sr thụ. Công rất nhớ rất nhớ thụ nên đi sr thụ. Đến nhà thụ công không vào mà ở cổng, dầm mưa nhìn lên cửa sổ để nhìn được thụ thì bị xe tông. Thụ chạy ra, công sr, làm hòa.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s