Một số tác giả sủng công

Màu đỏ là rất thích, màu đỏ in đậm là rất rất thích.

Tham khảo >>> LIST TỔNG HỢP TÁC GIẢ CỦA BÉ VY <<<

Chờ TXT:

30/12/2017 Mỹ thực nam thần – Lạc Cổ http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3353070

03/10/2017 Gần nhau chớ biệt ly – Thu Hương Đoàn Phiến: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2834111

Có triển vọng:

Độ kiếp lão tổ là pháo hôi [Nhanh xuyên] – Công Tử Ưu: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3343927 (ngoại hòa nội hắc sư phụ công x thâm tình minh duệ thụ)

Pháo hôi nghịch tập nhân sinh [Nhanh xuyên] – Tâm Thống Chẩm Ma Trị: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3187558 (tinh phân thụ, không ngược công)

Tags:

 • 深度攻控 (thâm độ công khống)
 • 攻控 (công khống)
 • 主攻攻控 (chủ công công khống)
 • 痴汉受 (si hán thụ)
 • 受宠攻 (thụ sủng công)
 • 受追攻 (thụ truy công)
 • 忠犬总裁受 (trung khuyển tổng tài thụ), 忠犬受(trung khuyển thụ)
 • 弱攻 (nhược công)
 • 弱攻强受 (nhược công cường thụ)
 • 弱攻控 (nhược công khống)
 • 受爱攻爱的死去活来 (thụ yêu công chết đi sống lại)
 • 不虐攻 (không ngược công)
 • np总攻 (np tổng công)
 • 万人迷攻 (vạn nhân mê công)

Công khống Tấn Giang

Thụ sủng công Tấn Giang

Chủ công Danmeila

TIEBA:

Công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%94%BB%E6%8E%A7&ie=utf-8

Chủ công công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=主攻攻控&ie=utf-8

Thâm độ công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E6%94%BB%E6%8E%A7&ie=utf-8

WEIBO TÁC GIẢ:

Mặc Phong Thần: https://www.weibo.com/u/5928338400

Nhất Đao Hoàng Tuyền: http://www.weibo.com/p/1005053263385153

Mạc Đạo An: http://www.weibo.com/p/1005055438709413

Kính Dư: http://www.weibo.com/u/6083878157

Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương: http://www.weibo.com/u/5228689967

Nhất Bôi Tửu Lương https://www.weibo.com/u/2980341931

Hoa Khúc Đạo Bán https://www.weibo.com/u/6016319122

Nhất Diệp Thừa Văn https://www.weibo.com/u/5646932347

Tọa Hoài https://www.weibo.com/u/2803043607

 

Một số lầu đẩy văn:

 1. Thiên Thành Vô Ngôn
 2. U Linh Thuyết
 3. Quỳnh Đài Ngọc Hề
 4. Yêu thích nhược công cường thụ tiến vào

 

Advertisements

One thought on “Một số tác giả sủng công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s