Một số tác giả sủng công

Màu đỏ là rất thích, màu đỏ in đậm là rất rất thích.

Long Mã

Advertisements

One thought on “Một số tác giả sủng công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s