Một số tác giả sủng công

Màu đỏ là rất thích, màu đỏ in đậm là rất rất thích.

Tham khảo >>> LIST TỔNG HỢP TÁC GIẢ CỦA BÉ VY <<<

Chờ hoàn:

Kim Ốc có ngươi – Lô Mạn Mạn (Vô Huyền): http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2459825
Ta muốn hàng nhái dỏm – Hồn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3450982
Công quân, tính lãnh đạm?! – Mộc Ân: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3430009
Khải minh tinh – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3400805
Thả ra cái kia công khống để cho ta tới! – Tiểu Tuế: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3339211
Công khống hệ thống – Tiểu Tuế: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3331638
Bạch hốt nga cô đảo – R công chaos: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3466146
Tử thần bãi công hậu – Hoa Khúc Đạo Bán: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1134590
Ngươi là tiểu công của ta sao? (võng du) – Nhất Bôi Tửu Lương http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3068710
Một cái mất đi giấc mơ cá mắm ( nhanh xuyên ) – Tinh Hồng Thổ Đậu http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3347602
Ta là 1 con trùng – Giải Hoàng Đồn Đồn – http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3041429
Ngươi còn có bệnh đâu [ nhanh xuyên ] – Mạc Đạo An http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2825882
Thân ái thời gian – Hoa Nhàn Nhàn http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2964207
Ta muốn về nhà – Kính Dư: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3369682
Ta là vạn nhân mê ta sợ ai: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3155677 

http://www.ggdown.com/46/46594/index.html

Dưỡng chỉ tổng tài hảo quá niên: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2400359
Giang lạp (trùng sinh) – Hắc Sắc Địa Bản http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3411717
Giữ bí mật không nói: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3198066
Khoái xuyên chi Quý Mặc (Minh Tranh): http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3355677
Cao ngạo Cố Minh Ngọc (Ủy Quỷ Ô Y): http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3368729
Hôm nay không thích hợp đóng phim – Vô Diêu Khả Y http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3411006
Bạch tiên sinh quá khí ký – Phương Truật http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2407249
Cùng bá đạo tổng tài đàm luyến ái – Lý Truyền Ngôn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3393266
Trùng sinh chi mãnh liệt – Tá Đan Nô: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3069058
Ba ngàn giới ngoại – Mộc Kha: http://http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3060550
Bên nhau lâu dài – Anh Lâm: http://http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3141391
Mây khói tán – Phù Nhứ Du: http://http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3393321
Trùng tộc chi bàn tay vàng muốn nghịch thiên – Tác giả:Lạc phong cô tịch http://http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3260440
Mạt thế chi đường tố – Minh Nguyệt Dữ Tửu http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3214129

Chỉ lưu công khí mãn càn khôn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3375437

Chờ txt:

Là ai cắt đứt ta tử lộ – Biên Lộ: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2972816

Ta ở weibo thay đổi phong cách – Vô Diêu Khả Y: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3316610

Cái này thư tử có chút ấm – Thất Quả Trà: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3310122

 

Tags:

 • 深度攻控 (thâm độ công khống)
 • 攻控 (công khống)
 • 主攻攻控 (chủ công công khống)
 • 痴汉受 (si hán thụ)
 • 受宠攻 (thụ sủng công)
 • 受追攻 (thụ truy công)
 • 忠犬总裁受 (trung khuyển tổng tài thụ), 忠犬受(trung khuyển thụ)
 • 弱攻 (nhược công)
 • 弱攻强受 (nhược công cường thụ)
 • 弱攻控 (nhược công khống)
 • 受爱攻爱的死去活来 (thụ yêu công chết đi sống lại)
 • 不虐攻 (không ngược công)
 • np总攻 (np tổng công)
 • 万人迷攻 (vạn nhân mê công)

Công khống Tấn Giang

Thụ sủng công Tấn Giang

Chủ công Danmeila

Chủ công mới hoàn trên Tấn Giang: https://goo.gl/TwLwRD

TIEBA:

Công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%94%BB%E6%8E%A7&ie=utf-8

Chủ công công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=主攻攻控&ie=utf-8

Thâm độ công khống: https://tieba.baidu.com/f?kw=%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E6%94%BB%E6%8E%A7&ie=utf-8

WEIBO TÁC GIẢ:

Mặc Phong Thần: https://www.weibo.com/u/5928338400

Nhất Đao Hoàng Tuyền: http://www.weibo.com/p/1005053263385153

Mạc Đạo An: http://www.weibo.com/p/1005055438709413

Kính Dư: http://www.weibo.com/u/6083878157

Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương: http://www.weibo.com/u/5228689967

Nhất Bôi Tửu Lương https://www.weibo.com/u/2980341931

Hoa Khúc Đạo Bán https://www.weibo.com/u/6016319122

Nhất Diệp Thừa Văn https://www.weibo.com/u/5646932347

Tọa Hoài https://www.weibo.com/u/2803043607

 

Một số lầu đẩy văn:

 1. Thiên Thành Vô Ngôn
 2. U Linh Thuyết
 3. Quỳnh Đài Ngọc Hề
 4. Yêu thích nhược công cường thụ tiến vào

 

Advertisements

One thought on “Một số tác giả sủng công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s