DS truyện hoàn chủ công công khống tieba (tt)

主攻攻控吧 – Truyện hoàn
 1. Nhân tra hạnh phúc nhân sinh – Mục Đạo Miêu
  Bác sĩ tra niên thượng công x niên hạ song tính dịu ngoan thụ
  Bài này khả năng np, công vì là tra nam, không thích chớ vào
  https://tieba.baidu.com/p/5230254360?see_lz=1
 2. Đoản văn tập hợp by Thiếu Gia
  https://tieba.baidu.com/p/3519362352?see_lz=1
 3. Trông mặt bắt hình dong – Phi
  Nữ xuyên nam
  Tựa như mặt than thực nhị hóa thổ tào công * tựa như phong lưu thực cuồng dại trung khuyển thụ
  Hiện đại xuyên công
  https://tieba.baidu.com/p/3546497658?see_lz=1
 4. Trùng sinh chi thuần dưỡng – Phi
  Hiện tại Phi Phi quyết định đổi thụ! Nhất định phải đổi điệu tra thụ!Bài này kiên quyết ngược tra con đường không lay được! Yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhu nhân thê (cq) thụ
  https://tieba.baidu.com/p/3519966450?see_lz=1
 5. Tiền Kình x Thẩm Cung Tử – Thiếu Gia (CP trong Cự tinh tại lộ thượng)
  Thô bạo công
  Thụ thích công trước, thụ truy công.
  https://tieba.baidu.com/p/3920666655?see_lz=1
 6. Hồ lô huynh đệ chi gia gia chúng ta yêu ngài – Tuyền Thiên Vũ (Thần Dục Cửu Tiêu)
  Ra trận tự mang vạn nhân mê thánh quang lão hán công x các hiển thần thông hồ lô oa thụ + bệnh ngây thơ đáng yêu hán xà tinh thụ (tính chuyển) + cơ bắp si hán con bò cạp tinh thụ cùng với rơi vào mê đệ thuộc tính không cách nào tự kiềm chế chúng pháo hôi người qua đường yêu tinh + sơn thần lão gia đùi
  Thụ truy công, sủng công
  http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=2001642
  https://tieba.baidu.com/p/4859516170?see_lz=1
 7. Đêm đó ta thảo lật ra ta anh em by Tiễn Băng
  Khí đại sống tựa như mang vạn nhân mê vầng sáng công vs yên lặng thầm mến trước thẳng nam sau si hán thụ
  https://tieba.baidu.com/p/3875899321?see_lz=1
 8. Ta rốt cục tìm được ngươi cải biên – Tả tâm thất thông chủ động mạch (đoản)
  https://tieba.baidu.com/p/3516046809?see_lz=1
 9. Cục – Linh Thản Ảnh (đoản)
  Nữ vương công
  https://tieba.baidu.com/p/4529675428?see_lz=1
 10. Thanh thanh thảo nguyên hai ba chuyện – Tuyền Thiên Vũ
  Lười phú soái đại trí giả ngu lười dê công x 1 đống thụ
  https://tieba.baidu.com/p/4329263507?see_lz=1
 11. Ba lạp lạp năng lượng – ma lạt kê – cẩu mang – Ẩn Nguyên Vũ Vệ
  Ngụy·thô bạo thật·khóc chít chít nhược công
  Ngụy·ôn nhu thật·dục cầu bất mãn trùng sinh thụ
  https://tieba.baidu.com/p/4223276410?see_lz=1
 12. Nhà có chó nhỏ – Thiếu Gia
  https://tieba.baidu.com/p/3565264731?see_lz=1 (móa toàn pic)
 13. Nhất tạp kỳ duyên – Tiễn Băng (đoản)
  https://tieba.baidu.com/p/4343895183?see_lz=1
 14. Trung khuyển tiến hành – Tuyền Thiên Vũ
  Lãnh tình yêu nghiệt công x si tình trung khuyển thụ
  Đây là một chỉ tiểu trung khuyển yên lặng đuổi theo chủ phấn đấu sử
  Đây là một lãnh tình công chậm rãi tiếp thu ái tình câu chuyện
  https://tieba.baidu.com/p/3553324437?see_lz=1
 15. Xa không cần thiết – Linh Thính Tuyết Ngữ
  https://tieba.baidu.com/p/4334196861?see_lz=1
 16. Trong đầu đột nhiên bốc lên văn, tiên phát một đoạn
  https://tieba.baidu.com/p/3529131040?see_lz=1
 17. Không có ai sẽ ở tại chỗ chờ ngươi by Tiễn Băng
  https://tieba.baidu.com/p/3765035131?see_lz=1
 18. Đại ma thuật sư – Nam Tâm
  Đây là một không tình cảm chút nào người nhân bản công cùng hắn “Cẩu” câu chuyện. Chủ công, kết cục khả năng vô CP
  https://tieba.baidu.com/p/3528805971?see_lz=1
 19. Liên quan với công có thể bình thường nhưng không thể quỳ liếm không thể không khốc soái cuồng dắt bá định luật – Nam Tâm (đoản)
  https://tieba.baidu.com/p/3528794643?see_lz=1
 20. Chính trực phân khối thuyền trưởng cùng u linh thuyền (ngôi thứ nhất công)
  Vũ lực báo biểu công cùng không biết cái gì thụ
  https://tieba.baidu.com/p/3537440647?see_lz=1
 21. A Quyết đoản văn tập – Phù Sinh Quyết
  https://tieba.baidu.com/p/3541778781?see_lz=1
 22. Chấp niệm by Z Mã
  https://tieba.baidu.com/p/3565835550?see_lz=1
 23. A Mao đoạn tử phường – Giới Kỳ Lân
  https://tieba.baidu.com/p/3581719026?see_lz=1
 24. Lười manh công x Đế vương thụ – Tiểu Dịch
  https://tieba.baidu.com/p/3604614561?see_lz=1
 25. Hahaha vẫn không có tên – Tiểu Dịch
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s