[Đú trend] Bảng xếp hạng truyện đc thích nhất 2017 trên wattpad cv của tuôi

Tổng kết top truyện được thích nhiều nhất 2017 trên wattpad tuôi:

Hạng 1: Trùng sinh chi thâm tỉnh băng – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương – 28 sao (cường công)

Link edit hoàn: https://superseme.wordpress.com/2017/11/04/song-lai-gap-ga-than-kinh/

Hạng 2: Trùng tộc chi hùng ít thư nhiều – Tọa Hoài – 27 sao (cường công)

Link QT: https://www.wattpad.com/story/128740886-tr%C3%B9ng-t%E1%BB%99c-chi-h%C3%B9ng-%C3%ADt-th%C6%B0-nhi%E1%BB%81u-t%E1%BB%8Da-ho%C3%A0i

Hạng 3: Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi – Tái Nhuyễn Manh Dã Thị Công – 23 sao (nhược công)

Link QT: https://www.wattpad.com/story/125412109-m%E1%BA%A1t-th%E1%BA%BF-chi-l%C3%A0m-m%E1%BB%99t-con-tao-nh%C3%A3-tang-thi-t%C3%A1i

Hạng 4: Con cừu chạy trốn bản ghi chép – Mặc Phong Thần – 20 sao (nhược công)

Link QT: https://www.wattpad.com/402722732-m%E1%BA%B7c-phong-th%E1%BA%A7n-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-con-c%E1%BB%ABu-ch%E1%BA%A1y-tr%E1%BB%91n

Hạng 5 đồng hạng:

– Trùng tộc bản gia vi hùng – R Công Chaos – 18 sao (cường công)

Link QT: https://www.wattpad.com/story/117151916-tr%C3%B9ng-t%E1%BB%99c-chi-b%E1%BA%A3n-gia-vi-h%C3%B9ng-r-c%C3%B4ng-chaos

– Không tên chiếm cái hố – Thiêm Tri Liễu – 18 sao (cường công)

Link edit hoàn: https://tichlinhblog.wordpress.com/khong-ten-thiem-tri-lieu/

– Hoa dạng sủng lão công – Không Tâm Diệp – 18 sao (nhược công)

Link QT: https://www.wattpad.com/story/129017829-hoa-d%E1%BA%A1ng-s%E1%BB%A7ng-l%C3%A3o-c%C3%B4ng-kh%C3%B4ng-t%C3%A2m-di%E1%BB%87p

Hạng 6: Ta bạn trai là giết người ma – Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên – 17 sao (nhược công)

Link QT: https://www.wattpad.com/story/112985337-ta-b%E1%BA%A1n-trai-l%C3%A0-gi%E1%BA%BFt-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ma-kh%C3%AD-ng%C3%A3-tr%E1%BA%A7m-ph%C3%B9-nh%E1%BA%A5t

Hạng 7 đồng hạng:

– Đi chết đi mối tình đầu – Dương Dương Yếu Đả Tiểu Quái Thú – 16 sao (cường công)

– Bạch Diệc Sơ – Tương Tư Bộ Bộ Lai – 16 sao (nhược công)

Link edit hoàn: https://rockefeller1310.wordpress.com/2017/08/04/bach-diec-so-tuong-tu-bo-bo-lai/

  • Đoản văn: không đoản nào qua mặt được “Cái kia manh manh đát hắc đạo lão đại – Tinh Hồng Thổ Đậu” & “Sau khi biệt ly – Diệp Du Du”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s