Chủ công convert

TRUYỆN MỚI

Chỉ trung không yêu – Kính Dư

Hoa dạng sủng lão công – Không Tâm Diệp (chủ thụ)

Mạt thế chi lại bị bắt nạt khóc – Lô Thượng Thiêm

Xà tinh bệnh ở chung quy tắc – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Đế quốc phục cừu thực dụng công lược [tinh tế] – Tinh Lưu Doanh Quang

Bạn trai chỉ giúp đỡ người nghèo không ngủ – Hoa Khúc Đạo Bán

Thiên niên nhất mộng – Thiên Kha

Trùng sinh chi báo ân – Hắc Sắc Địa Bản

Toàn bộ thế giới chỉ một mình ta công – Lý Truyền Ngôn

Trùng tộc thánh mẫu biểu – Tán Quan

Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi – Tái Nhuyễn Manh Dã Thị Công

Lan Sênh – Ngũ Cốc Ngư

Pháo hữu – Quỷ Sửu (chủ thụ)

[Hannibal] Đồng hóa – Ủy Quỷ Ô Y

Trùng sinh chi không làm trùng tộc hùng tử – Ủy Quỷ Ô Y

[Tây Du] Nếu như đây là Đại Thánh – Manh Tường

 

TRUYỆN CŨ

[Thần thoại Hy Lạp] Ái tình cùng tên vàng – Tuyết Phi Phi

[Kiếm Tam] Tình địch của ta là cọc gỗ – Hàn Đàm Cô Nguyệt

Một nhà cửa hàng bánh bao – Lâm Trĩ

Trùng tộc chi ta là một con rồng không phải một con trùng – Tiểu Tuế

Trùng tộc vinh quang – Thần Dục Cửu Tiêu

Trùng sinh chi thâm tỉnh băng – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Trùng tộc chi bản gia vi hùng – R Công Chaos

Thất và Nhiễm – Hồng Trà Bào Tú Cát

Ta nữ thần giới tính không khoa học – Cố Phán Sênh Ca

Ngươi rời đi ta, ta đã yêu ngươi – Hòa Miểu

Vân Triều – Mạc Đạo An

Cao cao tại thượng – Mạch Thượng Sơn Hoa Khai Vô Sổ

Pháp sư đại nhân muốn làm ruộng – Đao Bất Lưu Nhân

Kính vạn hoa – Mặc Phong Thần

Nhanh xuyên – Vô ý thức liêu hán (Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp)

Tổng tài nuôi trong nhà tham tài – Dục Bạc Hoan

Tiết Mạt – Bộ Hề Hoan

Bàn về giả chết di chứng – Hoa Khúc Đạo Bán

Ta bạn trai là giết người ma – Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên

Không tên chiếm cái hố – Thiêm Tri Liễu

Báo xã tiến hành lúc – Noãn Dương Thiển Niệm

Em bé trong tủ quầy (3p) – Tạo Chúc Cầu Minh

Ăn vụng không được ngược lại bị áp – Tạo Chúc Cầu Minh

Làm tra công xuyên thành ảnh vệ

Người thứ ba – Không biết tác giả (thụ ngoại tình với gái, trước không ngược công sau ngược thụ, cuối cùng công không yêu thụ)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s