LIST Chủ công convert

 Download file RAW: https://goo.gl/mf7f5S

Tổng hợp list truyện mình đã convert, sắp xếp theo ngày mới nhất ở trên cùng.

TRUYỆN MỚI

Hội trưởng đại nhân là của ta chuyên môn đồ chơi – Hoa Khúc Đạo Bán

Trang nghiêm nghiêm túc pháo hôi phấn đấu sử – Nam Hùng Hòa Ngân Tang

Kiến An, Tiệm An – Ngọc Lâu Yến Bãi (Đồng nhân Tam Quốc)

Ta ở weibo đổi họa phong – Vô Diêu Khả Y

Chim bạch yến – Lâm Tiểu Dạng

Tao nhã trí chướng – Dã Khốc Thiên Gia Thượng Chiến Phạt

Dữ nhữ Cuồng Ca – Bất Nguyện Thành Song

Ta là một con trùng – Manh Tường

Bị ép trở thành Jake Tô ngụy·Jake Tô – Một Hữu Vĩ Ba Đích Hồ Ly

Diễn kỹ sát hạch hệ thống – Ngũ Cốc Ngư

Bị hủy diệt thần ái thượng đích nam nhân – Thần Dục Cửu Tiêu

Bị thực thần bắt nạt hằng ngày – Minh Tranh

Cố Chi Thanh gia miêu – Bất Nguyện Thành Song

Nông gia tiểu trúc – Hoa Nhàn Nhàn

Dương Phàn khởi Hàng – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Sủng hư tiểu công tập – Lô Thượng Thiêm

Ảnh đế đích lão công – Lâm Tiểu Dạng

Ninh ca – Kha Lan Tinh Không

Chỉ trung không yêu – Kính Dư

Hoa dạng sủng lão công – Không Tâm Diệp (chủ thụ)

Mạt thế chi lại bị bắt nạt khóc – Lô Thượng Thiêm

Xà tinh bệnh ở chung quy tắc – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Đế quốc phục cừu thực dụng công lược [tinh tế] – Tinh Lưu Doanh Quang

Bạn trai chỉ giúp đỡ người nghèo không ngủ – Hoa Khúc Đạo Bán

Thiên niên nhất mộng – Thiên Kha

Trùng sinh chi báo ân – Hắc Sắc Địa Bản

Toàn bộ thế giới chỉ một mình ta công – Lý Truyền Ngôn

Trùng tộc thánh mẫu biểu – Tán Quan

Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi – Tái Nhuyễn Manh Dã Thị Công

Lan Sênh – Ngũ Cốc Ngư

Pháo hữu – Quỷ Sửu (chủ thụ)

[Hannibal] Đồng hóa – Ủy Quỷ Ô Y

Trùng sinh chi không làm trùng tộc hùng tử – Ủy Quỷ Ô Y

[Tây Du] Nếu như đây là Đại Thánh – Manh Tường

 

TRUYỆN CŨ

[Thần thoại Hy Lạp] Ái tình cùng tên vàng – Tuyết Phi Phi

[Kiếm Tam] Tình địch của ta là cọc gỗ – Hàn Đàm Cô Nguyệt

Một nhà cửa hàng bánh bao – Lâm Trĩ

Trùng tộc chi ta là một con rồng không phải một con trùng – Tiểu Tuế

Trùng tộc vinh quang – Thần Dục Cửu Tiêu

Trùng sinh chi thâm tỉnh băng – Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương

Trùng tộc chi bản gia vi hùng – R Công Chaos

Thất và Nhiễm – Hồng Trà Bào Tú Cát

Ta nữ thần giới tính không khoa học – Cố Phán Sênh Ca

Ngươi rời đi ta, ta đã yêu ngươi – Hòa Miểu

Vân Triều – Mạc Đạo An

Cao cao tại thượng – Mạch Thượng Sơn Hoa Khai Vô Sổ

Pháp sư đại nhân muốn làm ruộng – Đao Bất Lưu Nhân

Kính vạn hoa – Mặc Phong Thần

Nhanh xuyên – Vô ý thức liêu hán (Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp)

Tổng tài nuôi trong nhà tham tài – Dục Bạc Hoan

Tiết Mạt – Bộ Hề Hoan

Bàn về giả chết di chứng – Hoa Khúc Đạo Bán

Ta bạn trai là giết người ma – Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên

Không tên chiếm cái hố – Thiêm Tri Liễu

Báo xã tiến hành lúc – Noãn Dương Thiển Niệm

Em bé trong tủ quầy (3p) – Tạo Chúc Cầu Minh

Ăn vụng không được ngược lại bị áp – Tạo Chúc Cầu Minh

Làm tra công xuyên thành ảnh vệ

Người thứ ba – Không biết tác giả (thụ ngoại tình với gái, trước không ngược công sau ngược thụ, cuối cùng công không yêu thụ)

Ca sĩ – Tinh Khiết

Sau khi biệt ly – Diệp Du Du

Nguyền rủa đảo ác mộng – Mặc Phong Thần

Van ngươi, mỉm cười đi – Ủy Quỷ Ô Y

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s