List đam mỹ thụ sủng công sắp đọc

 

Anh anh anh bảo bảo tâm lý khổ – Vân Thượng Gia Tử (đang edit) ĐÃ ĐỌC

Ảnh đế thị ngoại tinh nhân – Lâm Tiểu Dạng

Ái tình khi trá sư – Cố Sở

Ẩn hình nhân đích 101 chủng dụng đồ – Lâm Tiểu Dạng

Chất Tử – Tinh Khiết

Chính Thanh – Ủy Quỷ Ô Y

Chung Thân Thành Tựu – Biên Tưởng

Chuyên nghiệp phẫn diễn – Cố Sở (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Cương Thi Vương Gia – Thi Hoa La Phạm (kinh dị, edit hoàn)

Dã cẩu tuần dưỡng chỉ nam – Lương Thiền (trung khuyển thụ)

Dã nhi quân ba – Mễ Liễu Cá Miêu (chậm nhiệt, dưỡng thành, lưu manh trung đội trưởng công x quật cường trung khuyển dã hài thụ, hỗ công

Dĩ thân tương hứa – Úy Tiểu Lam (si tình thụ, thụ sủng công, đang edit)

Dữ táo bạo công tương xử đích 99 chủng phương pháp – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ)

Dưỡng thành – Phù Đồ (ngụy phụ tử niên thượng T_T)

Đại Thúc Thân Ái – Nhi Ngã Tri Đạo (đang edit) ĐÃ ĐỌC

Đi ngươi vạn người mê ngực bình tổng thụ – Nhiễm Nha (ngược tra thụ, trung khuyển thụ)

Đô Thị Đức Lỗ Y – Đao Bất Lưu Nhân (vạn vật mê công)

Đừng nháo, ngươi không phải công lược mục tiêu – (tổng công 1×3)

Hiện Đại Hậu Cung – Tiểu A Ca (đa thụ, edit hoàn)

Hoạt Trứ (Sống sót) – Quỷ Sửu (vẫn để đó chưa đọc bởi vì ngụy phụ tử, mình có rào cản tâm lý đv phụ tử T_T, edit hoàn)

Hồ Ly cơ bắp yêu phải ta – Nguyệt Lương Thiên Uyên (mỹ công trung khuyển si hán tráng thụ)

Hồi Đầu – Vô Huyền ĐÃ ĐỌC

Kết – Mộc Lăng Tử Hiên (mạt thế, thụ truy công, bàn tay vàng)

Khi Boss đổi vận – Tư Hương Minh Nguyệt (đang edit)

Khi sư chỉ nam – Luân Hãm (nhân thê thụ, nhiều thịt)

Khoái xuyên chi tiểu công bất thị nhất điều cẩu – Ôn Gia Cửu Công Tử (si tình thụ, thụ bám dính công, link QT)

Khô mộc phùng thâm – Ma Lạt Năng (sư đồ luyến, niên thượng, thụ truy công, trung H, công bị động co vòi, thụ dứt khoát quyết đoán)

Kiếm Sắc – Tử Vũ Nguyệt Diên

Kiến sắc khởi ý – Phong Tử Mao (ôn nhu cố chấp si hán thụ, nhiều H) ĐÃ ĐỌC

Kiều Đại Bài – Quỷ Sửu (sủng thụ??????)

Kỳ ba vương tử tổng tưởng đái ngã hồi gia – Ngả duy thánh kỵ đoàn – Mạc Vọng (Dị giới, si hán thụ)

Lạc tại võng trung – Nhất Đao Hoàng Tuyền (nhược công cường thụ)

Linh Tuyền Sơn Trang – Trường Qua Nhất Họa (mềm công x ương ngạnh băng sơn trung khuyển thụ)

Lưu Thủy Kim Triêu – Tinh Khiết ĐÃ ĐỌC

Ma đầu đến đây ăn kẹo – Thập Nhất Đích Ảnh Tử (thụ sủng công nhiều hơn một chút, edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Manh Đồ – Cam Quất Nịnh Mật

Nam bằng hữu thị cá thụ tô chẩm yêu bạn! Súy liễu bái! – Sơn U Quân (cố chấp trung khuyển bám dính chồng thụ, hỗ sủng) ĐÃ ĐỌC

Nam thần phòng lang nhật ký – Nguyệt Lương Thiên Uyên (cổ xuyên kim, vạn nhân mê mỹ cường công x si hán tráng thụ)

Ngã hỉ hoan thượng liễu nhất cá túng hóa – Biệt Tiều Bất Khởi Nội Khố (công không chủ động, thụ đặc biệt chủ động, thụ truy công, công được sủng) tên tác giả bựa thiệt =)))) chớ xem thường quần lót ^^

Ngự quỷ hữu thuật – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)

Ngữ Thanh – Tần Quân (trung khuyển nhân thê thụ, ngụy huynh đệ niên thượng) ĐÃ ĐỌC

Phi Chính Quy Đích Luyến Ái – Nhất Bôi Tửu Lương (đa thụ, đang edit) ĐÃ ĐỌC

Phong lưu + Nhân vi ngã ái nhĩ – Thiếu Gia (ngụy nhược công, trung khuyển cường thụ, ngược thụ không ngược công, chủ nô, thụ hơi hơi tự ti) ĐÃ ĐỌC

Quân như Tử Kỳ – Bán Bộ Vũ (có hướng đa thụ, trung khuyển cường thụ, thụ sủng công)

Sinh hoạt ủy viên – Lâm Tiểu Dạng (thụ siêu tiện haha)

Sơ động phàm tâm – Cam Quất Nịnh Mật (tiểu bạch nhược công x trung khuyển băng sơn thụ, thiếu nữ hệ công)

Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ, edit hoàn)

Sủng Thượng Quân Hạ – Nhi Ngã Tri Đạo ĐÃ ĐỌC

Tam Cá Nam Nhân Nhất Đài Hí – Liễu Linh Nhi (đa thụ)

Tâm tưởng sự thành sự vụ sở – Diệp Du Du (ngụy vô CP)

Thành Vi Nhất Chích Miêu Đích Nam Nhân Nhĩ Thương Bất Khởi – Call me Thụ

Thân Ái Đích – Quỷ Sửu (ngược công????)

Thoại đề nam thần – Lâm Tiểu Dạng (hệ thống, vạn nhân mê mỹ công x ngạo kiều si hán thụ, thụ truy công)

Thời Không Xuyên Toa Cơ – Khinh Bạc Đích Giả Tượng (vạn nhân mê công)

Thú vương liệp nhân – Tinh Khiết (thụ truy công)

Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y

Thượng tiên gia đích tiểu lại quy – Nguyệt Lương Thiên Uyên

Thùy đô tưởng thưởng ngã nam bằng hữu – Hàn Môn Nha Đầu (chủ thụ, trung khuyển thụ)

Tịch Mịch An Nhiên – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán

Tiểu hầu gia ngộ long ký – Giang Dương (thụ truy công?, edit hoàn)

Tòng đầu khai thủy – Diệp Du Du ĐÃ ĐỌC

Trò chơi săn thụ – Tạo Chúc Cầu Minh (đa thụ, thụ quỳ liếm quỳ bò =)), link)

Trọng sinh chi nhất kiến chung tình – Diệp Du Du

Trọng sinh chi phiên nhiên hối ngộ – Tạo Chúc Cầu Minh (thụ truy công, thụ sủng công, trung khuyển thụ, toàn văn có 3cp đều là thụ quỳ liếm công) ĐÃ ĐỌC

Trọng sinh hồi khứ niết tử na kỷ chích mã nghĩ – Ngụy Thận (ngược não tàn thụ, đổi thụ)

Trùng sinh chi dị trang – Minh Tranh (nữ trang công, niên hạ, thụ sủng công truy công, trung khuyển thụ, thụ mắng ko chạy đuổi ko đi)

Trùng sinh chi Hạ Tuyền (Hạ Tuyền sống lại) – Hiền Thị Tiểu Thất (niên hạ, si hán thụ, đang edit)

Trùng sinh chi tiểu gia ngã hỉ hoan – Mặc Phong Thần (nhị hóa muộn tao ngạo kiều mảnh mai công x phúc hắc chiếm hữu dục cường nhân thê thụ, thiếu nữ hệ công)

Trùng Tộc Quật Khởi – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)

Trước có bệnh kiều sau có quỷ – Nhất Bôi Tửu Lương  (tâm thần si hán thụ, khủng bố -___-)

Tuần phục sư tử đích phương pháp – Phong Lưu Thế (ấm áp, BDSM văn, tự nguyện, ngụy nhược công, trung khuyển bán manh M thụ)

Tử Bàn Tử – Quỷ Sửu (đang edit)

Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã – Hữu Nhân Vô Phẩm (thụ sủng công??? edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Vãn Hồi – Phi Sát (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC

Xao động – Xác Đạn  ĐÃ ĐỌC (bộ này rõ ràng là công sủng thụ)

Xuyên đáo vũ hiệp thế giới tố hoàng đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết

Advertisements

Thôi Xán Vương Tọa

Ngai vàng rực rỡ (Thôi xán vương toạ) – điểm 10/10

Truyện yêu thích nhì sau Trầm Chu và Kịch bản không phải như vậy.

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: hiện đại, giới thời trang, cường cường, ấm áp thoải mái, chủ công, 1×1, HE

Cặp đôi: Tần Diệc (công) x Bùi Hàm Duệ (thụ)

Đối với tui: thụ truy công, thụ siêu sủng công, sau thì hỗ sủng điên rại :))

Tình trạng: edit ongoing, đọc tới chap 59 chịu hông nổi phải đi kiếm bản convert đọc tiếp, vưng chap 59 đang khúc ngược anh thụ banh chành.

Truyện này cũng nói về giới giải trí, anh công là người mẫu thuộc dạng rất hung dữ tràn đầy sinh lực, tánh tình hào sảng hướng ngoại, gì cũng ào ào. Anh là model độc quyền cho 1 nhà thiết kế kiêm bồ anh, phải nói anh công yêu mê mệt bạn thụ này, bạn thì tánh vô cùng ôn nhu, vì  gieo rắc ôn nhu quá tay nên người yêu cũ của bạn xuất hiện đòi hỏi xxx bạn bạn cũng ko nỡ từ chối, thía là đôi gian phu râm phu ca bài chịch nhao lần cuối rồi xa nhao trong lúc bạn vẫn đang quen anh công. Anh công số nhọ bắt quả tang hai ng hành sự trên chính chiếc giường tình yêu thuở ấy.

Đau đớn ko bút nào tả xiết, a công hoàn toàn suy sụp, bi thương đến tận cùng… Lê bước trong màn mưa đi tới phương trời vô định… Dù tan nát nhưng anh công vẫn quyết tâm đá bay bạn thụ kia, rời khỏi công ty bản. Coi như tình mất mà sự nghiệp cũng tiêu tan.

Mới 10 chap đầu thôi đó.

Toàn bộ quá trình máu cún trên, 1 chi tiết cũng ko qua đc mắt của… một người đàn ông bí sờ ẩn thình lình xuất hiện trong đời anh công, ng này quan sát tất cả, biết tất cả.

Đây mới là anh thụ thích đực chính của truyện, anh thuộc cung Xử Nữ, cũng là nhà thiết kế nhưng máu mặt hơn quỷ ôn nhu kia nhiều, cực ngầu, thông minh, tính tình trầm ổn hành động quyết liệt ko thiếu cũng ko thừa. Anh xuất hiện đúng lúc, rút lui cũng đúng lúc, làm 1 ng bạn bên lề, âm thầm lên kế hoạch dài lâu, dùng mọi thủ đoạn quyết tâm kéo anh công ra khỏi vực sâu đao khộ, chỉ vì 1 lý do: anh công quá đẹp trai và thụ mắc chứng cuồng ku ko giới hạn. Thật ra thì hai ng hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, anh thụ gánh nợ dùm công cũng coi như đầu tư, anh công trở thành con gà đẻ trứng vàng cho cty thụ. Nhưng lý do thực sự khiến anh thụ cứu vớt đời công vẫn là vì mê ku, vâng, mê ku.

Xui cho lượm anh công lúc này tâm nguội ngắt, dù anh thụ đeo đuổi bám riết cách mấy cũng ko mảy may động lòng. Hai người làm bạn giường chiếu 1 thời gian thì cảm thấy hợp nhau và dính nhau như sam, anh thụ chiều cưng anh công tới trời, bên cạnh đó cũng rất nghiêm khắc huấn luyện mài dũa anh công từng bước toả sáng rực rỡ trên sàn catwalk.

Quấn quýt nhau riết anh công dần dần tan chảy khối băng trong lòng, nhưng chưa kịp bắt đầu tềnh iu mới thì xì căng đan 2 đứa bị bung bét lên mặt báo. Anh thụ vốn là người nói ít làm nhiều nên lui về âm thầm giải quyết, tránh gặp anh công. Anh công lúc này đã yêu rồi, tự mình công khai với báo chí, ko giấu việc thích anh thụ, nên đòi hỏi anh thụ phải cho mình 1 danh phận. Tuy nhiên… Anh thụ lại lập lờ ko xác định, chính vì thế công đùng đùng nổi giận phần vì ám ảnh mối tình đầu, phần bất an sợ anh thụ ko toàn tâm toàn ý, nên chủ động chia tay dứt áo ra đi, guộn hết đồ bay sang Mỹ bắt đầu lại từ đầu.

Phần sau của bộ truyện nói về việc anh thụ nhận ra mình yêu công khủng khiếp như thế nào, nên vứt bỏ luôn sự nghiệp để theo trai vì toàn bộ là phù du, mê ku là tất cả. Anh cũng guộn đồ qua Mỹ rồi ủ mưu ở chung nhà với anh công bên Mỹ lun, ko dùng thủ đoạn nữa mà dùng cả con chym chân thành để cưa anh công lại từ đầu. Giai đoạn này có bánh bèo não tàn, nhưng cũng nhờ em nó mà anh công dần cảm động trc mối chân tình của anh thụ. Rất thích 1 câu mà anh công nói trong bản QT, sau khi đã đổ lần 2 trước anh thụ, đại khái là: em cứ nghĩ mình có thể bản lĩnh dứt khỏi anh, chia tay rồi thì cũng quên được anh như đã quên Nhan Quy (thụ cũ), nhưng em ko làm được, em quá yêu anh mất rồi… T_T

Bùi Hàm Duệ trong bộ này là hình mẫu thụ yêu thích nhấttttt thậm chí thích hơn cả Dung tổng trong Ái cửu sinh tình. Anh ko yêu thì thôi chứ yêu rồi xác định rồi là dốc hết ruột gan mình ra, bất chấp tất cả, gia đình sự nghiệp là chính nhưng ku là 10. Mà anh cũng ko ăn hại như mấy bều thụ thường gặp trong đm, trái lại vô cùng thông minh, mọi việc anh làm đều vì anh công, hy sinh tất cả cũng vì anh công. Toy… thích nhất tình yêu như vậy, 1 tình yêu mãnh liệt ko gì sánh bằng.

Còn Tần Diệc – anh công trong bộ này thì hết chỗ chê, ngầu, mạnh mẽ quyết đoán, ko luỵ tình, biết cầm được buông được, anh chịu nhiều đau khổ nhưng càng khiến anh gai góc vững chãi, biết cách tự cứu mình. Sự xuất hiện của anh thụ như 1 mồi lửa thổi bùng anh công, khiến cho sở trường sở đoản cùng phát huy dữ dội :)), cả tình yêu đã chết của anh, làm anh lần nữa lấy lại niềm tin vào con người, sống thật, sống hết mình, tất cả nhờ vào anh thụ. ❤

Túm lại đây là 1 cặp trời sanh, ko thể sống thiếu nhau. Storyline bộ này tuyệt vời, có cao trào có bứt phá, có ấm áp bình lặng, đọc nhiều chỗ cảm giác mất mát đau thương nhưng ko lâu, tác giả rất biết cách gãi trúng chỗ ngứa & thoả mãn người xem. Có 1 chút ngược lúc a công bỏ đi Mỹ và đoạn bà nội bánh bèo hành anh thụ, nhưng rất nhanh sau đó tim hồng bay tá lả ^^, hai đứa cưng nhau tới trời.

Ảnh đế vs Ảnh đế

Ảnh đế vs ảnh đế – điểm 4/10

Tác giả: Tiểu Mật

Thể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE, chủ công. Trời đụ bộ này ko có sủng công cm gì đâu nha.

Nhân vật chính: Trịnh Diệc Vi x Tiềm Vũ

Tình trạng: edit hoàn.

2 ng đều là đại minh tinh màn bạc, công trai thẳng, thụ gei lòi và còn đau khổ với mối tình mới chia tay 2 năm. Thụ khiết 100%. Thụ này tính tình vô cùng đáng ghét, lạnh lùng khép kín, bị sự phóng khoáng thân thiện nồng ấm của a công từ từ làm tan chảy con trym băng giá rùi quên bẵng luôn anh bạn trai cũ.

2 ngừ nhân lúc cùng đóng phin đam mỹ cổ trang có cảnh hun nhau, tập luyện ở ngoài trước khi quay thật, mỗi lần tập là 6-7 phút và tập tới mười mấy lần mỗi ngày, tập làm sao muh em thụ đâm ra ghiền a công. A công vốn thẳng nhưng bị “đá lưỡi” kiểu này ko tự cong mới lạ, em thụ lợi dụng vừa tập nấu cháo lưỡi với a công vừa ra 36 chiêu dê xồm  khiến a công vô cùng bối rối, tránh né và dối lòng rằng tôi là trai thẳng tôi là trai thẳng… Lại còn đi kiếm gái vì tưởng mình thiếu hơi gái quá nên mới chịu hun trai.

Anh vật vã tránh mặt em thụ như tránh quỷ. Em thụ cũng ko phải dạng chủ động gì nên cứ đao khộ chờ đó tới khi a công giác ngộ ní tưởng mê trai (thụ only) thì 2 đứa lao vào cắn xé nhao ko từ cái gì. (quá trình giác ngộ của anh công rất gian nan, trong đó có 1 yếu tố ko nhỏ là a công tình cờ coi phải phim gay porn rồi cứ nằm mơ thấy mần em thụ). Thích nhất khúc e thụ cạp môi a công đến chảy máu vừa cạp vừa gầm “anh là của riêng em, anh là của riêng em” tay thì bung áo a công đứt hết nút ra… Ngoài khúc này mấy đoạn khác như shit, sủng công né đi.

Truyện hỗ sủng, thụ ghen dữ dội, công cũng ghen nhưng ko bằng.