List QT

Ái tình khi trá sư – Cố Sở
Ảnh đế thị ngoại tinh nhân – Lâm Tiểu Dạng (ngốc manh ET ảnh đế công)
Ẩn hình nhân đích 101 chủng dụng đồ – Lâm Tiểu Dạng (đầu gỗ công, không tự nhiên si hán thụ, thụ truy công)
BÁ ĐẠO TỔNG TÀI MANG CẦU CHẠY
Bá đạo tổng tài yêu phải ta – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Bác sĩ nhanh cứu cứu ta nhi tử – Phương Truật (hiện đại, võng phối, cường cường)
BẠCH NGUYÊN KỶ – NHẤT ĐAO HOÀNG TUYỀN
Bài đoạn nhân sinh – Túy Sơ Cuồng (từng thế giới công đều tra)
Bản năng (trùng tộc)
Bạn trai shamate của ta – Hữu Nhân Vô Phẩm (cuối cùng công nhận thụ nhưng không yêu thụ, thụ truy công, thầy trò niên thượng) – ĐÃ ĐỌC
BĂNG NHÂN THẾ GIA — THI LA HOA PHẠM
Bitch( tổng công) – Thanh Tân
Bưu hình hồ ly ái thượng ngã – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Ca sĩ – hiện đại, giới giải trí, thụ truy công, thụ sủng công, nhuyễn manh ca sĩ công x nhị hóa chế tác âm nhạc thụ, niên hạ, ấm áp sinh hoạt điềm văn, HE. ĐÃ ĐỌC
Các ngươi hiểu, tiểu điềm điềm – Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp
Cách vách – giới giải trí tiểu tam thượng vị ký
Cầu mà không được – Hiện đại, vô tình công, trước ngược thân công, sau ngược tâm thụ.
Có thể hay không hảo hảo ca hát – Phương Truật 
Cự tinh tại lộ thượng – Quân nhị đại ngôi sao công x tổng tài kim chủ thụ. – ĐÃ ĐỌC
Cương Thi Vương Gia – Thi Hoa La Phạm (kinh dị, edit hoàn)
Cữu Cữu! Tiết chế điểm – Hiện đại, cao H, cữu chất niên hạ, ngọt văn.
Chất Tử – Tinh Khiết
Chính Thanh – Ủy Quỷ Ô Y (cha con nuôi, niên hạ, si hán tổng giám đốc chiếm hữu dục cường thụ)
Chung Thân Thành Tựu – Biên Tưởng (hỗ sủng)
Chuyên nghiệp phẫn diễn – Cố Sở (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
Chuyên nghiệp tra công nhất bách niên – Callme Thụ
Dã cẩu tuần dưỡng chỉ nam – Lương Thiền (trung khuyển thụ, hỗ sủng)
Dân quốc cựu sự – Hắc Sắc Địa Bản
Dĩ thân tương hứa – Úy Tiểu Lam (si tình thụ, thụ sủng công, đang edit)
Dị thế bị công lược hằng ngày(NP) – Xuân Hiểu Mộng Hồ Điệp
Diễn kỹ đế – Lâm Tiểu Dạng
DÙNG SINH MỆNH ĐANG LÀM SỰ TÌNH – Thái Thúc Tuấn
Dữ táo bạo công tương xử đích 99 chủng phương pháp – Hắc Sắc Địa Bản (cấm dục vạn nhân mê công, đa thụ)
Dưỡng thành – Phù Đồ (ngụy phụ tử niên thượng T_T) – ĐÃ ĐỌC
Đại Thúc Thân Ái – Nhi Ngã Tri Đạo (đang edit) ĐÃ ĐỌC
Đầu thu
Đi ngươi vạn người mê ngực bình tổng thụ – Nhiễm Nha (ngược tra thụ, trung khuyển thụ)
Địa cầu cùng địch già
ĐINH TỬ TRA HỘ – Cách Bích Gia Đích Mao Mao
Đóa thiếu đích mạt thế sinh hoạt – Nhất Đao Hoàng Tuyền
Đô Thị Đức Lỗ Y – Đao Bất Lưu Nhân (vạn vật mê công)
Đừng nháo, ngươi không phải công lược mục tiêu – Lâm Tấn Tấn (tổng công 1×3)
Giá khanh đa đích hệ thống
Giá thị nhất cá ngụy trực nam chân khổ bức công bị bất đoạn bảng giá hựu bị “cứu” đích cố sự – Khanh Lâm Lâm
GIẢI THUỴ BÀO HỆ LIỆT – Hữu Nhân Vô Phẩm
HÀN DỤC – Biên Lộ
Hành tẩu mạt thế vạn nhân mê – Cố Sở
Hảo hữu luôn có điều ngoài ý muốn – Lạn Vĩ Đại Thần Côn
Hằng ngày đoạn ngắn tử – Tàn Hồng Quân – ĐÃ ĐỌC
HỆ THỐNG CHI BÁN TIẾT THÁO HÀNH TRÌNH
HỆ THỐNG CHI ĐẨY NGÃ NGHỊCH CP
Hiện Đại Hậu Cung – Tiểu A Ca (đa thụ, edit hoàn)
Hiệu Trưởng Hùng Tử Cấp S Của Trường Quân Đội – Du Kích Đội Đồ Đằng
Hoạt Trứ (Sống sót) – Quỷ Sửu (vẫn để đó chưa đọc bởi vì ngụy phụ tử, mình có rào cản tâm lý đv phụ tử T_T, edit hoàn)
Hồ Ly cơ bắp yêu phải ta – Nguyệt Lương Thiên Uyên (mỹ công trung khuyển si hán tráng thụ)
HỒ TAM GIA – Cựu Chương
Hồi Đầu – Vô Huyền ĐÃ ĐỌC
Hôm nay công khí tràn đầy như trước – Nhất Chi Minh Nguyệt
Hôm nay ta lại chảy nước miếng – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Hùng hài tử liền phải ngược – Ủy Quỷ Ô Y
Kết – Mộc Lăng Tử Hiên (mạt thế, thụ truy công, bàn tay vàng)
Kiếm Sắc – Tử Vũ Nguyệt Diên
Kiến sắc khởi ý – Phong Tử Mao (ôn nhu cố chấp si hán thụ, nhiều H) ĐÃ ĐỌC
Kiều Đại Bài – Quỷ Sửu (sủng thụ??????)
KIM BÀI KHÓ GIỮ – HỮU NHÂN VÔ PHẨM
Kỳ ba vương tử tổng tưởng đái ngã hồi gia – Ngả duy thánh kỵ đoàn – Mạc Vọng (Dị giới, si hán thụ)
Khi Boss đổi vận – Tư Hương Minh Nguyệt (đang edit)
Khi sư chỉ nam – Luân Hãm (nhân thê thụ, nhiều thịt)
Khóa ngọc lan
Khô mộc phùng thâm – Ma Lạt Năng (sư đồ luyến, niên thượng, thụ truy công, trung H, công bị động co vòi, thụ dứt khoát quyết đoán)
Không Có Đuôi Hồ Ly – Cổ đại, linh dị thần quái, hắc hóa đoạn vĩ hồ ly công x trung khuyển cường tráng lão hổ thụ.
Không gian chi tù ái
Không ngừng trọng sinh nam nhân
Không tồn tại nhà giam
Lả lơi ong bướm – Mạc Đạo An
LÀ NAM SỦNG CÒN LÀ CẤM LUYẾN – Tạo Chúc Cầu Minh
Lạc tại võng trung – Nhất Đao Hoàng Tuyền (nhược công cường thụ)
Lão chim cút tốt đẹp mùa xuân
Lê hoa dần muốn mê người mắt
Linh Tuyền Sơn Trang – Trường Qua Nhất Họa (mềm công x ương ngạnh băng sơn trung khuyển thụ)
LUẬN CÙNG HỆ THỐNG QUYẾT ĐẤU KHA THI TÍNH (Mau xuyên, ngược tra, đổi thụ, vô cp)
Luận nhược công tính tất yếu
Lừa tâm – Cổ trang, ám vệ công, hoàng thượng thụ.
Lưu Thủy Kim Triêu – Tinh Khiết ĐÃ ĐỌC
Ma đầu đến đây ăn kẹo – Thập Nhất Đích Ảnh Tử (thụ sủng công nhiều hơn một chút, edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
MA QUÂN HỆ THỐNG – Thương Tại Sênh
Manh Đồ – Cam Quất Nịnh Mật
Mạt thế chi cũ thế tân thế
Máy chế tạo siêu sao – Cố Sở
MỖI LẦN QUAY ĐẦU ĐỀU THẤY TÌNH ĐỊCH ĐANG CƯỜI
Một con tiểu biểu tạp công tiến hóa sử
Một hữu nhân hội ái thượng thần – Đam mỹ_1vs1,đoản văn, thụ truy công – ĐÃ ĐỌC
Nam bằng hữu thị cá thụ tô chẩm yêu bạn! Súy liễu bái! – Sơn U Quân (cố chấp trung khuyển bám dính chồng thụ, hỗ sủng) ĐÃ ĐỌC
NAM CHỦ DĨ CÔNG THÀNH DANH THỤ- Loan Loan Sử Thi
NAM CHỦ LÀ MỘT BỨC HỌA – CÁP TÔ LẠP
Nam nhân biến thái có cái gì sai (Tổng công)
Nam Phi -Lâm Tiểu Dạng – Cổ trang, quý nhân công x đế vương thụ, tiểu bạch thận nhập.
Nam phối yếu nghịch tập – Thượng Tịch Mạch
Nam thần chỉ nam – mau xuyên – Thông Thông Nhất Phiến (tra công x trung khuyển thụ, quỷ súc thụ, vô CP)
NAM THẦN PHÒNG LANG NHẬT KÝ – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Nam thần phòng lang nhật ký – Nguyệt Lương Thiên Uyên (cổ xuyên kim, vạn nhân mê mỹ cường công x si hán tráng thụ)
Này liền xuyên việt (Xuyên không, dị thế, thụ tuy công, thụ sủng công, sinh tử văn, HE) – ĐÃ ĐỌC
Ninh ca – Kha Lan Tinh Không
Nói Dối
Ngày đêm không thôi [ tổng công ]
Nghịch CP đích thế giới chi lữ – Lạc Cổ
Nghịch tập chủ nhân – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Ngoạn ngẫu xuyên việt công ty – Duy Ái Na Nại Nguyệt Nhi
Ngộ phi thăng trát ký – Tàn Hồng Quân (công tô, ngón tay vàng, thụ truy công, thụ sủng công)
Ngu Thanh – ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, nhân thú, 1×1, ôn nhu phu nô đạo sĩ thụ x biệt nữu tạc mao xà yêu công, thụ sủng công, HE.
NGỤY THẲNG NAM CÔNG KHỔ BỨC CỐ SỰ
Nguyệt minh còn như cũ dung nhan – Vô Diêu Khả Y (cổ kiếm ĐN, thụ truy công, hỗ sủng)
Ngự quỷ hữu thuật – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)
Ngữ Thanh – Tần Quân (trung khuyển nhân thê thụ, ngụy huynh đệ niên thượng) ĐÃ ĐỌC
Ngươi nam chủ này, có độc – Lý Truyện Ngôn
NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU THÍCH ĂN CHÁO LOÃNG
Nhà ta nhân vật phản diện họa phong bách biến – Mộ Thiều Thất
NHÀ TA TIỂU THỤ THẬT DÍNH NGƯỜI
Nhân ngư cát cát
NHÂN SINH NGƯỜI THẮNG BỒI DƯỠNG HỆ THỐNG – Tiểu Thanh Tân Đích Miêu
Nhất định là bị nhân vật phản diện thầm mến – Mặc Địch (Mang thù tâm ngoan công VS si hán liếm liếm liếm thụ)
Nhất hào công lược – Lý Truyền Ngôn (tổng công, tra công)
NHẤT KIẾN TRUNG KHUYỂN – LÂM TIỂU DẠNG
Nhị Thế Tổ Quy Lai – Tiểu công chạy chạy chạy, tiểu thụ truy truy truy. Cổ trang(?), trùng sinh, thụ sủng công, thụ truy công, nhược công x ngoan độc thụ, HE. (Truyện mới nhất của Hắc Sắc Địa Bản)
Nhược công cũng là công
Nhược công, thật sự nhược công – Si Nhân Lộ Quá (tập hợp đoản) – ĐÃ ĐỌC
Pokemon chi diện than 囧 thần – Call me Thụ
PHẢN XUYÊN GIẢ LIÊN MINH- Tỉnh Oa Bất Ngôn Hải
Phi Chính Quy Đích Luyến Ái – Nhất Bôi Tửu Lương (đa thụ, đang edit) ĐÃ ĐỌC
Phong lưu + Nhân vi ngã ái nhĩ – Thiếu Gia (ngụy nhược công, trung khuyển cường thụ, ngược thụ không ngược công, chủ nô, thụ hơi hơi tự ti) ĐÃ ĐỌC
Phù sênh kỷ sự – Tá Đan Nô
Phúc hắc y sư màu hồng phấn sinh hoạt – Công Đảng Nhục Khống (cao H, nhược công cường thụ)
Phương Dung Thiên Hạ – Loạn Cuồng Sinh (nhược công, niên hạ, thụ sủng công)
Phương thức chính xác trở thành nam phối hợp cách – Lâm Tấn Tấn
Quay đầu, si tình chờ đợi
Quân như Tử Kỳ – Bán Bộ Vũ (có hướng đa thụ, trung khuyển cường thụ, thụ sủng công)
QUỶ ĐUỔI – CỰU MỘNG NHƯ TÍCH
RƠI VÀO TRONG LƯỚI – NHẤT ĐAO HOÀNG TUYỀN – ĐÃ ĐỌC
SẤN HƯ NHI NHẬP – Minh Tranh – ĐÃ ĐỌC
SINH HOẠT ỦY VIÊN – LÂM TIỂU DẠNG
Sơ động phàm tâm – Cam Quất Nịnh Mật (tiểu bạch nhược công x trung khuyển băng sơn thụ, thiếu nữ hệ công)
Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Địa Bản (đa thụ, edit hoàn)
Sủng Thượng Quân Hạ – Nhi Ngã Tri Đạo ĐÃ ĐỌC
Ta họa tác
Ta như vậy đều là tại ngươi – Phương Truật (phú nhị đại giả đứng đắn si hán thụ)
Ta yêu ngươi là đủ rồi
TẠI HẠ CÔNG HAI, CÓ GÌ PHẢI LÀM SAO
Tam Cá Nam Nhân Nhất Đài Hí – Liễu Linh Nhi (đa thụ)
TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH SỰ VỤ SỞ (ngụy vô CP)
Tịch Mịch An Nhiên – Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán
Tiêu diệt tình địch hữu hiệu nhất biện pháp – Lâm Tiểu Dạng
Tiếu Hoài – Manh nhược cường đích lạc tương
Tiếu khán thịnh thế phồn hoa khai – Hoa Nhàn Nhàn
Tình Địch Quan Hệ – Đoản văn, song khiết, ngốc manh công x da mặt mỏng tiểu dụ thụ, sân trường, thụ thầm mến, thụ truy công, 1×1.
Tinh Tế Điểu Nhân – tương lai, thú nhân, sinh tử, thụ là chim, băng sơn nhân thê thụ.
TINH TẾ MANH THẦN – LÂM TIỂU DẠNG
Toàn Bộ Lạc Đều Muốn Sinh Con Với Ta – Xuyên việt, thú nhân, nam  nam thế giới, bộ lạc thần kỳ, sinh tử, ngọt sủng.
Tòng đầu khai thủy – Diệp Du Du ĐÃ ĐỌC
Tối cường ngôn linh sư – Lệ Cửu Ca
Tổng tiến công nhân thiết rất có vấn đề
Tơ liễu theo gió nguyệt quý hồng
Tu chân chi nhân vật phản diện nhật ký- Đóa Nhã (Diễn viên công x đại boss ca ca thụ, ca ca mắc bệnh đệ khống)
Tu chân lô đỉnh – Lưu Ly Túy (cao H, np, tổng công)
Tuần phục sư tử đích phương pháp – Phong Lưu Thế (ấm áp, BDSM văn, tự nguyện, ngụy nhược công, trung khuyển bán manh M thụ)
Tử Bàn Tử – Quỷ Sửu (đang edit)
Tư lan đế á đích thiếu niên – Nhất Đao Hoàng Tuyền(thụ sủng công,nhược công,HE)
Tử mộ sinh
Tướng sư tái lâm – Hắc Sắc Địa Bản – ĐÃ ĐỌC
Thanh Khiết Công – tra công, ngược thụ, quá trình NP, kết cục bất định
Thanh thành chi lữ (Xuyên không, Np (1×2), Thanh triều, thụ sủng công, HE)
Thành Vi Nhất Chích Miêu Đích Nam Nhân Nhĩ Thương Bất Khởi – Call me Thụ
Tháp ngà voi Ma Vương
Thân Ái Đích – Quỷ Sửu (ngược công????)
THẦN CỐT VƯƠNG TỌA
Thất thông ôn nhuận công tình yêu
THEO ĐUỔI KHÔNG BỎ – 5 Dịch
Thiên vị
Thiên vô Ngự Hiên 
Thiếu nữ công mùa xuân
THOẠI ĐỀ NAM THẦN – Lâm Tiểu Dạng (hệ thống, vạn nhân mê mỹ công x ngạo kiều si hán thụ, thụ truy công)
Thời không lữ hành giả – Diệp Du Du
Thời Không Xuyên Toa Cơ – Khinh Bạc Đích Giả Tượng (vạn nhân mê công)
THÚ LIỆP THỜI ĐẠI
Thu Ngộ Hoa Khai – Hiện đại, linh dị thần quái, ngọt văn. ĐÃ ĐỌC
Thú nhân chi dị thế khai hoang (Xuyên không, thú nhân, thụ truy công, trung khuyển thụ, thụ sủng công, HE)
THỤ TÔ ĐẠI LOẠN ĐÔN – Lược Qua Minh Nguyệt
Thú thê đương thú thái thượng hoàng ( Xuyên không, cổ đại, tướng gia nhị công tử công x Thái thượng hoàng sau thành hoàng đế thụ, thụ truy công ( khúc sau khi công biết thân phận thật của thụ từng muốn hòa li, bỏ thụ nên thụ cuống cuồng truy ảnh), công lý trí, HE)
Thú vương liệp nhân (Xuyên việt, mang theo hệ thống game, thú nhân, thụ truy công, trung khuyển thụ, sinh tử văn, HE)
Thùy đô tưởng thưởng ngã nam bằng hữu – Hàn Môn Nha Đầu (chủ thụ, trung khuyển thụ)
Thừa Thượng Khải Hạ – Ủy Quỷ Ô Y
Thượng tiên gia tiểu lười Quy – Nguyệt Lương Thiên Uyên
Tra công tiến hóa thủ sách – Hắc Sắc Địa Bản
Tra thần chi lộ 
Trang bức cái mao cầu a
Tráng sĩ! Nê cấu liễu (Xuyên việt, cổ đại, mĩ cường, tráng thụ, thụ truy công, trung khuyển thụ, thụ sủng công, HE)
Triều làm người mộ làm thi
Trò chơi săn thụ – Tạo Chúc Cầu Minh (đa thụ, thụ quỳ liếm quỳ bò =)), link) – ĐÃ ĐỌC
Trọng sinh ảnh thị cự tinh – Thương Tại Sanh
Trọng sinh chi bị ép làm công – Triệu Diệp
Trọng sinh chi nhất kiến chung tình – Diệp Du Du – ĐÃ ĐỌC
Trọng sinh chi phiên nhiên hối ngộ – Tạo Chúc Cầu Minh (thụ truy công, thụ sủng công, trung khuyển thụ, toàn văn có 3cp đều là thụ quỳ liếm công) ĐÃ ĐỌC
Trọng sinh hồi khứ niết tử na kỷ chích mã nghĩ – Ngụy Thận (ngược não tàn thụ, đổi thụ)
TRỌNG SINH PHÂN LIỆT – MINH TRANH
Trùng sinh chi dị trang – Minh Tranh (nữ trang công, niên hạ, thụ sủng công truy công, trung khuyển thụ, thụ mắng ko chạy đuổi ko đi) – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi Hạ Tuyền (Hạ Tuyền sống lại) – Hiền Thị Tiểu Thất (niên hạ, si hán thụ, đang edit)
Trùng sinh chi ngưu lang – Cố Trường Tuyệt – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi nhất đại ảnh đế – Tọa Hoài (công tô bàn tay vàng, thụ sủng công)
Trùng sinh chi phóng sinh – Lâm Trĩ – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi ta muốn – Khuynh Như Cố
Trùng sinh chi tiểu gia ngã hỉ hoan – Mặc Phong Thần (nhị hóa muộn tao ngạo kiều mảnh mai công x phúc hắc chiếm hữu dục cường nhân thê thụ, thiếu nữ hệ công)
Trùng sinh chi thâm tỉnh băng – ĐÃ ĐỌC
Trùng sinh chi trung khuyển lai tập – Lâm Tiểu Dạng
Trùng sinh tinh tế nam thần – Vô Uyên Khả Thu
Trùng Tộc Quật Khởi – Phong Hưởng Vân Tri Đạo (đang edit)
Trước có bệnh kiều sau có quỷ – Nhất Bôi Tửu Lương  (tâm thần si hán thụ, khủng bố -___-) – ĐÃ ĐỌC
Trường mộng thiên niên [Mau xuyên] – Quy Linh Tái Sinh – Vạn nhân mê công
Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã – Hữu Nhân Vô Phẩm (thụ sủng công??? edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
Ước pháo thảo thượng tướng làm sao bây giờ – Đội du kích đồ đằng (cao H, tinh tế)
Vãn Hồi – Phi Sát (edit hoàn) ĐÃ ĐỌC
Vạn tái nhất xuân thu (Tu chân, mĩ công x mĩ thụ, băng sơn thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE)
Vân trung quang – Phương Truật (chủ gánh hát cấm dục tô công x thiếu gia nhà giàu 2 hàng thụ)
Vệ trang trưng vũ (Xuyên việt, đoản, cổ đại, nam thần mĩ nhược công x trung khuyển thụ, HE ?)
Vừa vào mộng – Hạ bộ (Cao H, NP, Tổng công)
Xao động – Xác Đạn  ĐÃ ĐỌC (bộ này rõ ràng là công sủng thụ nhưng mà thụ độc chiếm)
Xuyên đáo vũ hiệp thế giới tố hoàng đế – Tây Môn Bất Xuy Tuyết
Xuyên nhanh chi bán que diêm nam hài
Xuyên qua nhà có quỷ hút máu
Xuyên việt chi hãn mãng (Xuyên việt, thú nhân, sinh tử văn, thụ truy công, thụ sủng công, HE)
Xuyên việt chi tư quân tư khuynh quốc – Một hữu vĩ ba đích hồ ly (Xuyên việt, cổ đại, đế vương công x phi tử thụ, có ngược thụ 1 đoản nhỏ khi thụ biết công không phải chủ cũ, tuyệt đối không ngược công, ngược thụ của thân thể cũ, đổi thụ, HE)
Xuyên Việt Dị Giới Chi Đậu Bỉ Dã Nhân – tao nhã vũ lực trị cao si hán tà mị vương tử thụ ^^, thụ sủng công, nhược công cường thụ.
Xưng vương – Bộ Tiện
Advertisements

Ảnh đế vs Ảnh đế

Ảnh đế vs ảnh đế – điểm 4/10

Tác giả: Tiểu Mật

Thể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE, chủ công. Trời đụ bộ này ko có sủng công cm gì đâu nha.

Nhân vật chính: Trịnh Diệc Vi x Tiềm Vũ

Tình trạng: edit hoàn.

2 ng đều là đại minh tinh màn bạc, công trai thẳng, thụ gei lòi và còn đau khổ với mối tình mới chia tay 2 năm. Thụ khiết 100%. Thụ này tính tình vô cùng đáng ghét, lạnh lùng khép kín, bị sự phóng khoáng thân thiện nồng ấm của a công từ từ làm tan chảy con trym băng giá rùi quên bẵng luôn anh bạn trai cũ.

2 ngừ nhân lúc cùng đóng phin đam mỹ cổ trang có cảnh hun nhau, tập luyện ở ngoài trước khi quay thật, mỗi lần tập là 6-7 phút và tập tới mười mấy lần mỗi ngày, tập làm sao muh em thụ đâm ra ghiền a công. A công vốn thẳng nhưng bị “đá lưỡi” kiểu này ko tự cong mới lạ, em thụ lợi dụng vừa tập nấu cháo lưỡi với a công vừa ra 36 chiêu dê xồm  khiến a công vô cùng bối rối, tránh né và dối lòng rằng tôi là trai thẳng tôi là trai thẳng… Lại còn đi kiếm gái vì tưởng mình thiếu hơi gái quá nên mới chịu hun trai.

Anh vật vã tránh mặt em thụ như tránh quỷ. Em thụ cũng ko phải dạng chủ động gì nên cứ đao khộ chờ đó tới khi a công giác ngộ ní tưởng mê trai (thụ only) thì 2 đứa lao vào cắn xé nhao ko từ cái gì. (quá trình giác ngộ của anh công rất gian nan, trong đó có 1 yếu tố ko nhỏ là a công tình cờ coi phải phim gay porn rồi cứ nằm mơ thấy mần em thụ). Thích nhất khúc e thụ cạp môi a công đến chảy máu vừa cạp vừa gầm “anh là của riêng em, anh là của riêng em” tay thì bung áo a công đứt hết nút ra… Ngoài khúc này mấy đoạn khác như shit, sủng công né đi.

Truyện hỗ sủng, thụ ghen dữ dội, công cũng ghen nhưng ko bằng.