[Convert] Bạch nguyệt quang – Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh

novelimage.php

Tên truyện: Bạch nguyệt quang

Tác giả: Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh

Thể loại: hiện đại, chủ công, cường cường, ngược tra, đổi thụ, ngọt văn, thụ sủng công, HE.

Edit: Super Seme

Văn án:

Phát hiện luyến ái ba năm bạn trai có một bạch nguyệt quang, hơn nữa cái này bạch nguyệt quang còn cùng mình có phần tương tự nên làm gì?

Tô Đồ Chi nói: Chia tay! Nhất định phải chia tay! Lao tư mới rất sao không bị phần này buồn nôn!

Nói đơn giản, đây là một thiên ngược tra đổi thụ văn.

Chính quy thụ là tâm cơ điêu, hơn nữa là ở chính quy công trước mặt lập đền thờ loại kia.

Tô Đồ Chi x Từ Ngạn Kỳ ; cường cường, 1vs1, ngọt văn.

Nội dung nhãn mác: Cường cường, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, ngọt văn

Tìm tòi then chốt chữ: Vai chính: Tô Đồ Chi; Từ Ngạn Kỳ ┃ vai phụ: Quý Phi ┃ cái khác:

DOWNLOAD

GGDRIVE

MEDIAFIRE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s